Začínáme i pokračujeme

06.12.2016

Krajské volby máme za sebou a po osmi letech není Rada Kraje Vysočina jednobarevná. Začíná tedy v našich podmínkách asi nejčastější způsob správy samosprávného území ve formě tak zvané koaliční spolupráce.


Osobně jsem přesvědčen, že je to dobře. Dohodnout věci a nalézt shodu v rámci koalice bude možná někdy složitější. Na druhé straně dobře využitá různorodost názorů a vzájemná kontrola zástupců koaličních subjektů, která každou formu koaliční spolupráce nutně provází, může být Vysočině jen ku prospěchu. Důležité je rovněž odpovídající zastoupení a postavení zástupců opozice v kontrolních orgánech.

Jak se někdy říká, teprve čas ukáže, zda zájem a snaha pracovat pro rozvoj Vysočiny bude silnější než osobní nebo stranické zájmy nebo snaha se třeba i na úkor ostatních prosadit. Sluší se zároveň také přiznat, že je i na co navazovat. Kraj Vysočina a jeho vedení od svého vzniku například nezměnily základní principy sestavování rozpočtu a rozumného hospodaření. Rovněž tak Fond Vysočiny je dlouhodobým a stabilním zdrojem podpory rozvoje.

Důležitou podmínkou pro úspěšný rozvoj každého kraje je spolupráce s přirozenými partnery. Zástupci Kraje Vysočina se vždy setkávali se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a s mnoha dalšími představiteli různých institucí a organizací. Těším se, že tomu tak bude i nadále a že tak k rozvoji a prosperitě kraje budu moci přispívat jako řadový krajský zastupitel a senátor zároveň.

Přílohy