Zdraví

06.01.2021

V době, kdy píši tento článek, vlastně ani přesně nevím, jak prožijeme konec roku.


Zatím to vypadá, že se nebudeme moci o Vánocích a na konci roku chovat, jak jsme zvyklí. Asi nebude možné navštěvovat bez omezení například tradiční vánoční koncerty nebo se třeba společně s přáteli vydat na hromadnou společenskou akci.

To nejdůležitější ale možné bude. Bude možné potkat se s blízkými a vzájemně se obdarovat. Když píši obdarovat, nemám na mysli pouze předávání různých věcí, kterým říkáme dárky. Mám totiž také nebo možná lépe napsáno zejména na mysli vzájemné návštěvy, rozhovory a další projevy rodinné a přátelské či občanské sounáležitosti.

V této souvislosti chci a musím také zmínit obdivuhodné projevy lidské solidarity. Je neuvěřitelné, kolik lidí během i na konci roku myslí na ty, kteří podporu a pomoc potřebují více než ostatní, neboť si sami pomoci nemohou nebo neumí. Naplňujeme mě to každý rok optimismem. Velký obdiv a poděkování všem, kteří k této solidaritě přispívají. Také chci poděkovat všem z Vás, kteří jsou ve svém městě aktivní a přispívají jakýmkoliv způsobem k jeho lepšímu a pestřejšímu životu.

Rok 2020 a bude tomu zřejmě i začátek roku 2021 bude jednou považován za zvláštní období. Období, kde jsme cítili a i reálně viděli, že naše zdraví a zdraví našich blízkých je reálně ohroženo. Období, ve kterém jsme zažívali volání po naší zodpovědnosti a ohleduplnosti provázené ještě pro některé z nás před nedávnem málem nepředstavitelným omezením některých našich svobod.

Na konci roku 2020 nám všem tedy chci popřát, abychom v tomto období obstáli, abychom obstáli sami před sebou i před těmi okolo nás. Zároveň nám také popřeji, abychom z toho zvláštního koronavirového období vyšli nejen zkušenější, nýbrž také silnější, zase svobodní a přitom pokornější.

Přeji krásné a pohodové Vánoce a šťastný a zdravý nový rok.

 

Zveřejněno v lednových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy