Zlepšení, které nic nestojí

03.11.2014

Ve druhé polovině měsíce září jsem se zúčastnil regionální konference o dopravě, která se konala v Třebíči. Na konferenci jsem, jak je v poslední době mým zvykem, hovořil o „křižovatce smrti“ silnic I/23 a I/38, která se neoficiálně nazývá „KASÁRNA“ a nachází se kousek za Hladovem při cestě z Jihlavy na Znojmo.


Křižovatka „KASÁRNA“ je typická tím, že prakticky každý druhý rok zde dojde k dopravní nehodě s následkem úmrtí a již léta si spousta odborníků láme hlavu, jak tomu zabránit. Ve spojení se studiem a snahou vyřešit dopravní situaci, která se týká křižovatky KASÁRNA, jsem si znovu uvědomil jednu velmi primitivní a pravdu. Ta pravda platí stejně ve zdravotnictví jako v dopravě. Stejně při správě obce zvoleným zastupitelstvem jako například při výuce ve škole.

Ano ve všech těchto případech je kvalita služeb závislá na penězích. Nemocnice vždy potřebují a budou potřebovat nové přístroje, doprava opravené silnice, obce nové chodníky a školy moderní vybavení. To je jasné.

Přesto platí, že pokud jenom o trochu více začneme brát ohled jeden na druhého, pokud jenom o trochu více se k sobě navzájem začneme chovat slušně a dodržovat pravidla, potom se situace například ve zdravotnictví, dopravě, ve veřejné správě i ve školství zásadně zlepší.

Abych se vyjádřil přesněji, neříkám, že naše zdravotnictví, doprava, obce či školství nepotřebují peníze, pouze říkám, že mnoho problémů a nedostatků lze odstranit, utlumit či nahradit něčím, co nikoho z nás nic nestojí – ohledem vůči druhým, vstřícností, snahou o pochopení, slušným chováním a dodržováním stanovených pravidel.

Kdybychom se totiž takto chovali například na silnicích, tak jsem přesvědčen, že aniž bychom investovali jedinou korunu, klesl by počet dopravních nehod naprosto zásadně. Všichni by byli spokojenější a možná by někteří lidé ještě žili. Tak o tom zkusme na začátku nového volebního období v našich městech a obcích více přemýšlet.

Přílohy