Znovuzrození Lidic

20.06.2022

„Znovuzrození Lidic“ je název článku, který vyšel k 80. výročí vyhlazení Lidic v měsíčníku Hlasy národa.


K článku jsem se dostal náhodou při pracovní cestě do USA, kdy jsme v rámci našeho setkávání s krajany také navštívili představitele České katolické misie na předměstí Chicaga v kostele sv. Vojtěcha a Metoděje. V kostele probíhají každý den české nebo slovenské bohoslužby. Misie pořádá řadu kulturních programů, provozuje školu češtiny pro děti a vydává jediný tištěný krajanský měsíčník v Chicagské oblasti Hlasy národa.

O článku „Znovuzrození Lidic“ jsem se rozhodl napsat proto, že právě uplynulý víkend byl ve znamení 80. výročí vyhlazení Lidic a my jsme si znovu připomínali, jaká zvěrstva nacisté v Lidicích napáchali a také i reakce na tuto událost.

A právě v souvislosti s 80. výročím vypálení Lidic jsem díky návštěvě USA v minulém týdnu měl možnost se poprvé podrobněji seznámit s tím, jakou obrovskou vlnu solidarity a podpory pro československé občany vyvolalo vyhlazení Lidic v USA. A přiznávám, že celá řada informací pro mě byla zcela nových.

Již 2 dny po vyhlazení Lidic, tedy 12. června 1942 navrhl americký občan Dominik Romano z Joliet, aby nová osada budovaná nedaleko Chicaga byla nazvána Lidice. Již o měsíc později 12. července 1942 byl požehnán původní pomník v širém obilném poli a bylo získáno vládní svolení k přejmenování nové osady z původního Stern Park Gardens na Lidice. Později byl pomník přemístěn a Lidicemi je nyní nazývána oblast města Crest Hill, kterou jsme s kolegy senátory Tomášem Czerninem a Pavlem Fischerem navštívili a k památníku položili květiny. Občané města Crest Hill velmi památník uctívají a při naší návštěvě přišel i starosta CresT Hillu Raymond R. Soliman (viz výše fotografie).

Nevím, kolika lidem u nás je známo, že na odhalení památníku k uctění lidických obětí a na podporu Československa přišly 12. července tisíce amerických občanů. Nevím, kolika lidem u nás je známo, že byl kromě projevů osobně přednesených také čten projev amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta následujícího znění:

„Dne 10. června 1942 oznámila nacistická vláda, že sprovodila ze světa jméno LIDICE. Nejen, že byla tato československá vesnice zničena, nýbrž všichni muži v ní byli povražděni, jejich ženy a děti rozehnány, vrženy do vězení a snad také zabity. Jméno LIDICE mělo být vymazáno z historie a navždy zapomenuto. My však dobře víme, co se stalo, třebaže nacisti tak zpupně a hanebně se snažili Lidice zničit. Občanstvo malé osady ve Spojených státech se nadchlo a přijalo název LIDICE. Na místo, aby byly Lidice navždy sprovozeny ze světa, jak si to nacisti přáli, Lidice se probudily k novému životu. V obrovském údolí mezi Velkými jezery a řekou Mississipi jméno osady Lidice nyní se stává věčnou upomínkou na to, co nacistická zloba nemohla zničit: Lidice americké stávají se památníkem lásky člověka ke svobodě a odhodlanosti si svobodu udržet!“

Následně byl přečten projev prezidenta Edvarda Beneše a telegram ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Oba vyjádřili vděčnost Americe, víru v porážku Hitlera a obnovu českých Lidic.

Takto ve stručnosti byla ve Spojených státech pravděpodobně jako v první zemi na světě pojmenována osada na počest vyhlazených Lidic. Takto ve stručnosti se udál příběh, kdy při jeho vyvrcholení 12. července 1942 přišly tisíce Američanů do malé dědiny - osady ve státu Illinois nedaleko Chicaga. Přivedla je tam touha zúčastnit se památné a velmi významné slavnosti „znovuzrození českých Lidic“.

Myslím, že je dobré to vědět a ve správných chvílích si to připomínat.

 

Zveřejněno 14. 6. 2022 v Jihlavských listech.

Přílohy