Zprávy ze Senátu: Jsme vyspělou zemí s vyspělou ekonomikou

20.01.2011


Začal nový rok a mně na plný plyn začala práce v Senátu. Ve všech veřejných pozicích, které jsem zastával jsem se vždy snažil o své práci a postojích s ní souvisejících informovat. I proto jsem se rozhodl, že na svém webu www.vystrcil.cz se budu snažit pod hlavičkou „Zprávy ze Senátu“ o svých senátorských zážitcích, názorech a své činnosti senátora pravidelně informovat.

Ve druhé polovině ledna 2011 jsem absolvoval již čtvrtou schůzi Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a probíraných zajímavých témat bylo hned několik.

Vím, že evropská politika a směrnice Evropské unie většinu lidí nezajímají nebo mohou někdy dokonce vzbuzovat alergii. To ale neznamená, že se nemáme zajímat o to, zda do České republiky v letech 2014 až 2020 přijdou ještě nějaké „evropské peníze“.

V letech 2007 až 2013, bude Česká republika pravděpodobně čerpat 700 miliard korun, kolik a na co na zda vůbec budeme čerpat v letech 2014 až 2020 je předmětem budoucí politiky soudržnosti EU a je hodně na nás samotných a naší aktivitě, jak to s Českou republikou v rámci EU dopadne. V sázce je možná i 400 až 500 miliard korun.

Hlubinná úložiště jaderného odpadu jsou předmětem evropské směrnice o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Názor všech senátorů ve výboru byl v tomto případě jednoznačný. Není možné budovat hlubinné úložiště bez souhlasu obcí, které by měly mít právo veta. Bude na Ministerstvu průmyslu a obchodu, jaký zákon v souvislosti s existující evropskou směrnicí připraví a do jaké míry bude vyslovený názor senátorů respektovat.

I přes některá negativní zjištění mi největší radost udělala Zpráva o životním prostředí v roce 2009 (Skutečně se jedná o rok 2009, zpoždění vydání zprávy je důsledkem velmi obtížné sumarizace všech potřebných údajů. Zájemci se mohou podívat na velmi zajímavou přiloženou prezentaci náměstkyně ministra Rut Bízkové.). Jsme vyspělou zemí s vyspělou ekonomikou je závěr, který lze odvodit z faktu, že celková energetická náročnost výroby v ČR se snižuje a to přesto, že celkový objem výroby roste. Učeně řečeno energetická náročnost tvorby našeho hrubého domácího produktu je nad průměrem zemí EU, což je jednoznačným dokladem naší společenské vyspělosti a ekonomické síly.

Nezapomeňme tedy být na sebe někdy alespoň na chvíli hrdí. Samozřejmě, zdaleka ne všechno děláme dobře a ne vše se nám daří, ale tak zlé, jak někdy slyšíme nebo čteme, to opravdu není.

 

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy