Zprávy ze Senátu: Nesrozumitelnost, obsažnost a nezáživnost jsou problémem Evropy

02.05.2011

V druhé polovině dubna jsme v Senátu ve Výboru pro územní rozvoj projednávali další evropský materiál se skutečně „lahodným“ názvem.


V druhé polovině dubna jsme v Senátu ve Výboru pro územní rozvoj projednávali další evropský materiál se skutečně „lahodným“ názvem.

Projednávaný materiál měl název „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje - stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“.

Pokud v tomto okamžiku máte chuť můj článek odložit a věnovat se záživnější četbě, tak se nedivím. Na druhé straně nevím, zda je dobře, že v naší zemi málokdo ví, že v Evropské unii na Lisabonskou strategii navázala Strategie EU 2020, jejíž realizace by měla mít zásadní vliv na vývoj Evropy, tedy i naší země v následujících deseti letech.

Asi většině pro získání dalších informací příliš nepomůže, když napíši, že se jedná o strategii podporující inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a že realizace Strategie EU 2020 je skryta pod další pojmy jako jsou například stěžejní (vlajkové) iniciativy nebo integrované hlavní směry Strategie EU 2020.

Stále častěji tak docházím k tomu, že nesrozumitelnost „bruselštiny“ společně s nezáživností a velkým rozsahem evropských dokumentů začíná být docela závažným problémem. Přiznávám, že někdy si nejsem jistý, zda se nejedná tak trochu úmysl. Dosáhnout prosazení přijetí či schválení různých povinností, opatření a závazků jejich „šikovným“ zapracováním do dlouhých a pokud možno učeně a složitě napsaných textů je metoda stará a účinná.

Vzpomínám si, jak ještě při mém studiu na vysoké škole jsme museli každý týden odevzdávat jedné paní doktorce velmi podrobné a dlouhé protokoly. Můj kamarád, známý šprýmař, to již jednou nevydržel a zapracoval (rozuměj opsal) do jednoho ze svých protokolů část pohádky O Červené Karkulce. K mému překvapení se tehdy nestalo vůbec nic. Protokol s Červenou Karkulkou normálně „kontrolou“ paní doktorky prošel jako vyhovující. My studenti jsme se tenkrát dobře na účet paní doktorky pobavili.

Se schvalováním, čtením a kontrolou materiálů Evropské unie a nejen s nimi to bohužel již taková legrace není. Jednoduchý návod, jak to změnit, ale nemám. Kromě snahy maximálně omezit popisování zbytečností, jsou dalšími možnostmi vyžadování jasného popisu finančních dopadů a změny či nárůstu povinností.

 

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy