Zprávy ze Senátu: Pozor na příjmy obcí a krajů

05.06.2011


Již v dubnu 20011 jsem se zúčastnil společně s některými starosty mého volebního obvodu v Senátu semináře na téma rozpočtové určení daní obcím a krajům.

Protože výsledkem semináře byly i informace, které se týkají možných změn zákona, který stanovuje daňové příjmy obcí a krajů (zákon o rozpočtovém určení daní – podrobněji prezentace zde ), sešel jsem se na začátku května s předsedou Svazu měst a obcí Oldřichem Vlasákem a telefonicky jsem se také spojil s předsedou hnutí Starostové a nezávislí Petrem Gazdíkem.

Celý problém spočívá v nebezpečí spojeném s připravovanou novelou zákona o DPH, jejíž součástí by měla být i změny zákona o příjmech obcí a krajů.

Přestože je obecně známo, že zejména příjmy malých a středně velkých obcí a měst jsou dlouhodobě podhodnocené, chystá se ministerstvo financí v souvislosti se změnou zákona o DPH ponížit podíly obcí a krajů na této dani a tím zamezit tolik potřebnému nárůstu příjmů obcí a krajů. Všechny navíc vybrané peníze by tak po změně zákona o DPH zůstaly ve státním rozpočtu.

Osobně pokládám tento plánovaný krok ministerstva financí za nesprávný. Za daleko logičtější považuji využití změny zákona o DPH (dojde ke sblížení sazeb DPH) pro navýšení příjmů všech menších a středně velkých obcí a měst se současným alespoň částečným přenastavením velikosti průměrných daňových příjmů na obyvatele pro jednotlivé velikostní skupiny obcí a měst.

Současný stav, kdy nejmenší průměrné daňové příjmy na obyvatele mají naprosto nelogicky obce od 2 do 10 tisíc obyvatel považuji za dlouhodobě neudržitelný.

Zatímco předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák tento můj návrh na našem setkání podpořil, od hnutí Starostové a nezávislí v tuto chvíli (polovina května 2011) takovouto reakci nemám.

Protože se v komunální a krajské politice již delší dobu pohybuji, dovolím si nyní jednu předpověď. Pokud bude skutečně přijat zákon o sbližování sazeb DPH (tím se fakticky navýší na této dani státem vybíraný objem peněz) a obcím a městům se ve stejné chvíli nepodaří prosadit (málem všemi slibované) navýšení jejich příjmů, nevěřím, že se tohoto navýšení svých příjmů v dohledné době obce a města dočkají.

Samozřejmě jsem si vědom toho, že je třeba šetřit a že by se veřejná správa měla uskromňovat na všech svých úrovních státem počínaje a malými obcemi konče. Na druhé straně jsem přesvědčen, že obce a města jsou pořád schopné používat své příjmy efektivněji a průhledněji než to dokáží centrální orgány.

Pokud chce stát skutečně šetřit, je třeba zásadním způsobem zeštíhlit zbytnělý systém státních dotací. Jaký to má smysl obcím a městům peníze nejdříve sebrat, a potom po nich následně chtít, aby sepisovaly podrobné žádosti o dotace například na úpravy veřejného prostranství, údržbu zeleně nebo likvidaci odpadů? Nebylo by mnohem jednodušší obcím a městům peníze přímo ponechat v jejich daňových příjmech a nezatěžovat stát a jeho úředníky komplikovaným a neprůhledným přerozdělováním? Právě chystaná změna zákona o DPH k tomu poskytuje příležitost. Mám obavy, abychom ji opět nepromarnili.

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy