Zprávy ze Senátu: Příjmy obcí a krajů podruhé

09.06.2011


Při dnešní (čtvrtek 9. 6. 2011) krátké diskusi s ministrem financí Miroslavem Kalouskem o plánovaných změnách rozpočtového určení daní tj. změně daňových příjmů měst a obcí mi ministr financí nejprve sdělil, že v žádném případě nehodlá spojit změnu zákona o DPH s přenastavením daňových příjmů měst a obcí.

Zároveň s tím jsem ale byl ubezpečen, že ministr financí opravdu plánuje ve velmi krátké době samostatné předložení zásadní novely zákona o daňových příjmech obcí (druhá polovina roku 2011).  

Současná podoba novely, jejíž podstata je představena v oficiální prezentaci Ministerstva financí na jeho webových stránkách, je pro všechny obce Vysočiny, a tím i mého senátního obvodu z hlediska jejich daňových příjmů významným krokem k lepšímu.

Pokud se na prezentaci podíváme z hlediska ekonomiky měst a obcí, můj velmi hrubý odhad říká, že by se příjmy obcí a měst kraje Vysočina celkově za všechny obce a města zvýšily ročně o asi půl miliardy korun.

Velmi zjednodušeně lze říci, že v průměru všem obcím na Vysočině se navýší příjmy na obyvatele o cca 1 tisíc korun. Nejvyšší navýšení příjmů na obyvatele je přitom plánováno u obcí, městysů a menších měst. Například u obcí s počtem obyvatel od 200 do 10 000 obyvatel se jedná v průměru o zvýšení o 2 000 korun na jednoho obyvatele. V případě krajského města Jihlavy se potom jedná o navýšení cca 300 korun na jednoho obyvatele (celkem se tedy v případě Jihlavy jedná o roční navýšení daňových příjmů o cca 15 milionů korun). 

Všem, kteří se chtějí s podstatou návrhu seznámit podrobněji, si dovoluji odkázat na prezentaci na stránkách Ministerstva financí ČR nebo níže v příloze.

Miloš Vystrčil
senátor

 

Přílohy