Zprávy ze Senátu: Senátní komise jednala o stavebních úřadech a pobočkách České pošty

25.02.2011

V úterý 22. února zasedala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Z mého pohledu se komise zabývala zejména dvěma problémy, jejichž řešení poměrně značnou část obcí v mém senátním obvodu (okres Jihlava, Dačicko, Slavonicko) určitě zajímají.


V úterý 22. února zasedala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Z mého pohledu se komise zabývala zejména dvěma problémy, jejichž řešení poměrně značnou část obcí v mém senátním obvodu (okres Jihlava, Dačicko, Slavonicko) určitě zajímají. 

Stavební úřady na menších obcích by se rušit neměly
Komise nejdříve vyslechla náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse a přijala po rozpravě následující usnesení:

  • Komise vzala na vědomí informaci náměstka ministra pro místní rozvoj pana Miroslava Kalouse o novele stavebního zákona, která nepředpokládá v paragrafovém znění rušení stavebních úřadů.
  • Komise požádala Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o informování o případných návrzích změn.

Česká pošta by měla projednávat s obcemi své záměry s dostatečným předstihem
Komise vyslechla zástupce petičního výboru „Nelikvidujte venkov“ pana Petra Pakostu, náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz pana Jiřího France, vrchního ředitele pro poštovní provoz a logistiku České pošty, s.p. pana Petra Zatloukala a po rozpravě přijala následující usnesení:

  • Komise vzala na vědomí text petice „Nelikvidujte venkov“.
  • Komise vzala na vědomí vystoupení zástupců České pošty, s.p. o potřebě transformace České pošty, s.p.
  • Komise požádala generální ředitelství České pošty, s.p., aby s důrazem na citlivý a individuální přístup v případě rušení či transformace poboček České pošty, s.p. tento záměr projednalo s předstihem nejméně šesti měsíců se zástupci příslušných samospráv.

Osobně jsem o problematice dalšího osudu stavebních úřadů na menších obcích i možném rušení poboček České pošty jednal se starostkami a starosty již poměrně velkého počtu obcí. Zatímco fungování stavebních úřadů není dle prohlášení náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse ohroženo, osud zejména malých poboček České pošty je už delší dobu nejasný. Z tohoto důvodu budu o záměrech České pošty jednat osobně s jejím vrchním ředitelem divize provozu a logistiky Petrem Zatloukalem na začátku března.

 

Miloš Vystrčil

senátor

Přílohy