Zprávy ze Senátu: Zelená kniha o veřejných zakázkách

01.07.2011


Korupce, boj proti korupci, korupční prostředí není zdaleka jenom tématem a problémem České republiky. Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že do organizace zadávání veřejných zakázek a s tím spojenými pravidly se rozhodla vložit i Evropská unie.

Při zasedání Senátu v první polovině června 2011 se při projednávání bodu Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek: „Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek“ rozvinula zajímavá diskuse, která opět obnažila dlouholetou vzájemnou neslučitelnost a střety některých cílů EU.

V zelená knize (tzv. Green Paper) veřejných zakázek pokládá Evropská komise celkem 114 otázek a snaží se tak zmapovat hlavní „evropské“ problémy při zadávání veřejných zakázek.

Asi nikoho příliš nepřekvapí, když napíši, že cílem Evropské komise je zadávání veřejných zakázek zjednodušit, modernizovat, učinit pružnější a zajistit zvýšení účinnosti vynakládání veřejných prostředků. To si určitě přejeme všichni nebo alespoň většina z nás a budeme Evropské komisu při její bohulibé činnosti v tomto smyslu držet palce.

Zároveň ale a to považuji za varovné a v protikladu s předchozími cíli, chce Evropská komise změnami zadávání veřejných zakázek napomoci realizaci politice inovací, udržitelného rozvoje a dalších politik prosazovaných v rámci strategie EU 2020.

Ne že bych měl něco proti dlouhodobému a ještě k tomu inteligentnímu růstu, ale osobně jsem přesvědčen, že v rámci zadávání veřejných zakázek nelze jako kritéria hodnocení zavádět například hodnocení toho, do jaké míry uchazeč podporuje inteligentní růst, udržitelnost nebo třeba boj proti oteplování.

Snahu používat způsoby zadávání veřejných zakázek a způsoby jejich hodnocení jako politický nástroj nepovažuji za správnou a věřím, že Evropská komise od tohoto záměru nakonec ustoupí.

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy