Financování voleb

Příjmy

300 000 Kč - centrální podpora

122 000 Kč - vlastní financování

143 000 Kč - dary dle transparentního účtu – stav k 28. 9. 2016

 

 

Výdaje

600 000 Kč - odhad naplánovánaných výdajů

Kvalifikované odhady plnění

(ne vše je vyfakturováno)

 

   60 000 Kč - bannery

100 000 Kč - inzerce a další reklama

300 000 Kč - tiskoviny + roznosy + polepy

   50 000 Kč - reklamní předměty