34. schůze Poslanecké sněmovny

24.09.2019 15:00 - 24.09.2019 16:00

Praha, Poslanecká sněmovna


Senátor Miloš Vystrčil se zúčastní projednávání:

- poslaneckého návrhu zákona zamítnutého Senátem (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/5/)

v Poslanecké sněmovně na 34. schůzi.