4. schůze Podvýboru pro sport

05.10.2011 15:30 - 05.10.2011 18:00

Senát


Jednání Podvýboru pro sport (Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice).

PROGRAM

 1. Zahájení a schválení pořadu 4. schůze Podvýboru 
 2. Česko se hýbe – prezentace
  Uvede: Mgr. Jana Havrdová, prezidentka a manažerka reprezentace
  Zpravodaj: senátor Karel Kapoun, předseda PV pro sport
 3. Informace o stavu cyklostezek v ČR
  Uvede: Ing. Jaroslav Martinek, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR
  Zpravodaj: senátor Miloš Vystrčil, místopředseda PV pro sport
 4. Podněty a připomínky senátorů
 5. Návrh termínu a pořadu 5. schůze Podvýboru

 

Přílohy