Veřejné slyšení k problematice Dřevěné knihy

04.03.2011 09:30 - 04.03.2011 13:30

Praha, Senát


9:30 hod -zahájení veřejného slyšení

úvodní slovo předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pana Petra ŠILARA

 

9:45 hod - I. blok

Vystoupení:

náměstek ministra zemědělství ČR pro úsek lesního hospodářství pan Jiří NOVÁK

předseda Podvýboru pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství PS PČR pan Jiří OLIVA

ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů pan Jaromír VAŠÍČEK

náměstek ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v.v.i Bohumír LOMSKÝ

Diskuze

 

Přestávka na kávu

 

11:30 hod - II. blok:

Vystoupení:

děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně pan Petr HORÁČEK

předseda Spolku pro obnovu venkova pan Eduard KAVALA

předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR pan František KUČERA

tisková mluvčí Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu paní Zdeňka BESEDOVÁ

Diskuze

 

13:30 hod – ukončení veřejného slyšení

Přílohy