Zasedání VRR Zastupitelstva Kraje Vysočina

23.01.2012 10:00 - 23.01.2012 12:30

Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina


Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012

Návrh programu: 

  1. Zahájení, schválení programu;
  2. Návrh plánu činnosti na rok 2012 (leden - říjen);
  3. Předběžná informace o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011, projednání koncepce výběru grantových programů z FV pro rok 2012;
  4. Strategie 2020 Kraje Vysočina;
  5. Diskuze, různé;
  6. Závěr.

Přílohy