Zasedání VRR Zastupitelstva Kraje Vysočina

23.04.2012 14:00 - 23.04.2012 16:00

Jihlava, KrÚ Kraje Vysočina


Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012

Návrh programu: 

  1. Zahájení, schválení programu;
  2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace;
  3. Grantové programy Fondu Vysočiny;
  4. Informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II JV, projekty Kraje Vysočina v rámci ROP NUTS II JV–situace, čerpání (účast zástupců ÚRR);
  5. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020;
  6. Diskuze, různé;
  7. Závěr.

 

Přílohy