Zastupitelstvo Kraje Vysočina

08.11.2011 08:00 - 08.11.2011 17:00

Jihlava, KrÚ Jihlava


Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2011, se bude konat dne 8. 10. 2011 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Přílohy