Závěry konference „Administrativní zátěž a programové období 2014 – 2020“

04.06.2012
Více než šedesát účastníků konference s názvem „Administrativní zátěž a programové období 2014 – 2020“ zaplnilo ve středu 30. května 2012 jednací sál Senátu PČR. Konferenci uspořádaly v prostorách Senátu společně Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlavním tématem konference bylo diskutovat a hledat možnosti zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele, příjemce, poskytovatele a další orgány při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020.

„Zájem o konferenci mě potěšil a potvrdil aktuálnost zvoleného tématu. Jednoznačně se ukázala, že současná velmi byrokraticky a někdy zároveň i nepříliš transparentně nastavená administrace evropských projektů je jednou z bolestí a zároveň i příčin současných problémů čerpání finančních prostředků z evropských fondů.“, okomentoval zvolené téma konference předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, senátor Ivo Bárek, který konferenci zahájil.

„Jsem rád, že výstupem konference není pouze celá řada námětů a návrhů na zjednodušení administrativní zátěže, ale že se nám také podařilo se shodnout i na obecnějších závěrech a doporučeních.“, dodal k průběhu konference její moderátor senátor Miloš Vystrčil.

Konference se zúčastnili kromě zástupců MMR v čele s prvním náměstkem Danielem Braunem, které je garantem přípravy plánovacího období 2014-2020 i zástupci dalších ministerstev, profesních organizací, neziskových organizací, krajů, měst a obcí a dalších subjektů.

Účastníci konference uvítali slib zúčastněných senátorů - členů Výboru pro územní rozvoj Ivo Bárka. Miloše Vystrčila, Pavla Eyberta a Karla Šebka, že se výstupy konference a možnostmi snížení administrativní zátěže pro plánovací období 2014-2020 bude na svých zasedáních výbor podrobněji zabývat.

Podrobnější informace o konferenci včetně přednesených prezentací budou nejpozději do středy 6. června k dispozici na webových stránkách Senátu a strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj.


Závěry konference:

Účastníci konference

považují

velkou administrativní zátěž pro žadatele, příjemce i poskytovatele při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie za jednu ze zásadních překážek jejich účelného, úsporného a účinného využití;

vítají

snahu odpovědných orgánů připravit a realizovat opatření a změny, které by vedly ke zjednodušení administrativní zátěže a zároveň ke zvýšení výkonnosti, snížení správních nákladů a minimalizaci rizika chyb při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2014 – 2020;

a v souladu s touto snahou doporučují:

  • jako výchozí dokument pro realizaci zjednodušení využít Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání evropských prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020 (únor 2012)
  • zavedení možnosti přiměřené veřejné oponentury připravovaných zjednodušení před jejich zavedením
  • věnovat maximální pozornost naplnění účinnosti, účelnosti a hospodárnosti prováděných kontrol

Přílohy

Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 
Soubor
 

Galerie