Kontakt

RNDr. Miloš Vystrčil

senátor

vystrcilm@senat.cz +420 606 767 544

Datová schránka:

Typ schránky: Fyzická osoba

ID schránky: 3pr4j8d Jméno: Miloš Vystrčil

Asistenti

Ing. Miroslav Brzek
asistent senátora
Vladislav Veselý
asistent senátora

Obvodní kancelář

Obvodní kancelář

Kancelář senátního obvodu 52
Brněnská 599/28
586 01 Jihlava
kancelar@vystrcil.cz

Sjednání schůzky

Termín a místo schůzky je možné domluvit
předem s Miroslavem Brzkem
na výše uvedených kontaktech.

Poradci senátora

Ing. Petr Bendl

oblast zemědělství a dopravy

bendlpetr@centrum.cz

Vítězslav Jonáš

oblast energetiky

info@vitezslav-jonas.cz

Ing. Jakub Kajzler

oblast územního rozvoje

kajzler@gmail.com

Věra Kovářová

oblast socialní

kovarova@vystrcil.cz

Ing. Štěpán Křeček, MBA

oblast hospodářská a ekonomická

krecek@sbkvision.cz

Milan Pešák

problematika zdravotně postižených

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

oblast zemědělství a venkova

plasil.poradce@seznam.cz

Stážisté senátora

Andrea Sanasi

od 1. 4. do 30. 6. 2019