Kontakt

RNDr. Miloš Vystrčil

senátor

vystrcilm@senat.cz +420 606 767 544

Asistenti

Ing. Miroslav Brzek
asistent senátora
Barbora Horká
asistentka senátora
Vladislav Veselý
asistent senátora

Obvodní kancelář

Obvodní kancelář

Kancelář senátního obvodu 52
Brněnská 599/28
586 01 Jihlava

Sjednání schůzky

Termín a místo schůzky je možné domluvit
předem s Miroslavem Brzkem
na výše uvedených kontaktech.

Poradci senátora

Ing. Petr Bendl

oblast zemědělství a dopravy

bendlpetr@centrum.cz

Vítězslav Jonáš

oblast energetiky

info@vitezslav-jonas.cz

Ing. Jakub Kajzler

oblast územního rozvoje

kajzler@gmail.com

Věra Kovářová

oblast socialní

kovarova@vystrcil.cz

Ing. Štěpán Křeček, MBA

oblast hospodářská a ekonomická

krecek@sbkvision.cz

Milan Pešák

problematika zdravotně postižených

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

oblast zemědělství a venkova

plasil.poradce@seznam.cz

Stážisté senátora

Petr Potůček

od 3. 10. 2017

Marek Navrátil - Odbor organizační

od 4. 12. 2017 - 30. 3. 2018