Cesta k penězům z evropských fondů? Nejlépe si vedou kraje

21.02.2012

Na úspěšnost krajů při čerpání peněz z evropských fondů upozornil na konferenci pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v Praze ve svém vystoupení senátor a předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Kraje Vysočina Miloš Vystrčil.


„To, že na prvních pěti místech z hlediska úspěšnosti certifikace podaných žádostí jsou právě kraje, rozhodně není náhoda, ale jasný důkaz, že v České republice čerpají regiony evropské prostředky nejlépe a nejúspěšněji,“ komentoval jeden ze snímků ve své prezentaci senátor Vystrčil. 

Konference s názvem „Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+“ se konala v Národním domě na Vinohradech v Praze v pátek 29. ledna 2012. Senátor Miloš Vystrčil na ní vystoupil jako člen Parlamentní koordinační skupiny pro přípravu čerpání v období 2014 až 2020 a zároveň i člen Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (NUTS II JV). Pražskou konferenci navštívili kromě expertů z měst, krajů a ministerstev také odborníci, kteří se zabývají přípravou na plánovací období 2014 až 2020.


Certifikace

Smyslem certifikace je doložit oprávněnost vynaložených výdajů a dodržení všech požadovaných pravidel. Příjemcům dotací z evropských programů jsou na základě žádostí o platbu propláceny peníze ze státního rozpočtu.  Až na základě úspěšné certifikace potom stát žádá Evropskou unii o vrácení peněz zpět do rozpočtu.  Teprve certifikací tak projekt získává téměř stoprocentní jistotu, že na něj stát obdrží peníze z evropských fondů.

Přílohy