Předškoláci

02.05.2016

Ministerstvo školství trvá na povinnosti všech dětí chodit po dosažení pátého roku věku do školky. Zároveň však ministerstvo říká, že stačí, když rodiče po dovršení pěti let své dítě ve školce jenom zaregistrují. Prý aby o něm školka věděla.


Jinak prý předškolák vlastně do školky chodit stejně nemusí a rodiče ho mohou z docházky omluvit. Úplně prý stačí, když se předškolák přijde jenom jednou za čas do školky s rodiči ukázat. Zkoušen prý z žádných vědomostí, schopností a dovedností nebude. Důvodem návštěvy školky bude potřeba si ověřit, že předškolák stále existuje.

Asi je dobré nyní napsat, že současný stav je takový, že předškoláci mají do školek přednostní přístup a že 90 % rodičů dobrovolně své děti rok před nástupem do první třídy do školky posílá. Naprostá většina rodičů totiž dnes považuje předškolní výchovu ve školkách za potřebnou a pro své děti prospěšnou.

Přesto se ministerstvo rozhodlo předškolní docházku přikázat úplně všem. I když vlastně jenom na oko. Otázkou tedy je, co tím ministerstvo sleduje?

Jestli se ministerstvo domnívá, že tím přinutí chodit v předškolním věku do školky i děti rodičů, kteří se o své děti nestarají, tak se samozřejmě mýlí. Ti se přijdou maximálně do školky ukázat a pak již do školky chodit stejně nebudou.

Pokud chce ministerstvo dosáhnout toho, aby do školky v předškolním věku chodili i děti rodičů, kteří je chtějí vychovávat a vzdělávat doma svými vlastními silami, tak opět neuspěje. Rodiče těchto dětí se opět přijdou maximálně do školky z povinnosti ukázat a pak již školku stejně navštěvovat nebudou.

Pokud tedy chceme dosáhnout toho, aby nám do prvních tříd základní školy nepřicházely děti, které špatně mluví, neumí česky nebo nemají základní hygienické návyky apod., potom zaveďme přípravné nebo nulté třídy a tam zařaďme povinně ty, kteří nechtějí chodit do školky a při zápisu do první třídy neuspějí.

Nenuťme ale dopředu absolutně všechny chodit v předškolním věku do školky. Tím nic nevyřešíme, jenom nám všem přibude povinností a vyplněných papírů.

Přílohy