Spolupráce mezi Vládou ČR a Senátem Parlamentu ČR

24.07.2019

Praha, 10. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:28:00 - 11:33:08:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Údajně už tady paní ministryně financí je přítomna a třeba nás i tam někde v kuloárech poslouchá, možná, že by mohla i přijít a třeba nějak ten svůj dopis, který napsala, dovysvětlit.

Podle mně dostupných informací, které jsem si za tu krátkou dobu mohl zjistit a to, na co se ministerstvo financí a následně i některá další ministerstva odkazují, je něco takového, co je obdobou našeho zákona č. 106, o svobodném přístupu k informacím. Což znamená, že říkají, vy si o to nesmíte říci, protože to není veřejně dostupné pro každého občana z EU, což ale je, řekl bych, pokud to tak je, a já jsem přesvědčen, že to tak není, naprosto pomýlený přístup a pomýlená odpověď, protože tady to skutečně není tak, že by byly informace žádány proto, aby byly následně zveřejněny, někde dál distribuovány apod., ale je to, protože je orgán Senátu potřebuje ke své práci a tady platí zákon, který má název jednací řád a jsou jak pro jednotlivé senátory, tak pro orgány Senátu nehledě na to ještě k tomu zřízené ministři a orgány státní správy povinny potom ty informace poskytnout, byť třeba si dovedu představit, že tak učiní s nějakými podmínkami. To je moje přesvědčení, a proto jsem i rád, že jsme tady dneska souhlasili se zařazením toho bodu a věřím, že i to usnesení potvrdíme.

Na druhé straně asi bude nutné a správné, abychom potom podpořili i určité materiálně technické a personální zabezpečení další činnosti komise, neboť ta ministerstva se stovkami úředníků se rozhodla, že se budou bránit, což je velmi zvláštní, zejména v případě, kdy tato vláda je tou vládou transparentní, tou vládou, která bojuje proti korupci, tou vládou, která říká, že všechno, co je možné, se má zveřejnit. Mimochodem platí i to, že i v tom nařízení, na které se ministerstvo financí a další odkazují, je dle mých informací dokonce věta, že je to stejně veřejně dostupné, pokud je to veřejný zájem. Já jsem přesvědčen, že toto je veřejný zájem, abychom věděli, zda například Agrofert nebo jiná firma oprávněně či neoprávněně čerpaly evropské peníze, zda byly oprávněně či neoprávněně využívány. Takže mně to i z tohoto hlediska připadá pokrytecké a absurdní.

Druhá věc, která, řekl bych, je naprosto nesporná, opravdu bych řekl, že zavání pohrdáním Senátem, je to, že dokonce ta ministerstva odmítla vyslat zástupce. Je vlastně ani nezajímá, o čem ta komise, která se má zabývat tím, zda jsou správně využívány evropské prostředky a veřejné prostředky, bude jednat, ani ta ministerstva vlastně nemají zájem, aby se zákonodárci dozvěděli, proč a jakým způsobem si počínají v nějakých konkrétních příkladech, které stejně v té komisi budou probírány, protože ty návrhy těch auditních zpráv, minimálně té jedné, jsou přístupné. Ty dotazy tam stejně budou padat. Čili reakce ministerstev je pro mě naprosto nepochopitelná. Je velmi alibistická. Svědčí o naprostém opaku těchto činů, té neúčasti, s tím, co tato vláda včetně těchto ministerstev hlásá.

Tolik mé krátké vystoupení k tomu, samozřejmě bychom tady mohli citovat úryvky z jednacího řádu, samozřejmě bychom se těmi věcmi mohli podrobněji zabývat, na druhé straně jde asi o to, abychom maximálně podpořili členy komise v té jejich práci, dali jim maximální podporu, protože to vypadá, že tady se z vůle některých ministryň a ministrů stát rozhodně postavit proti tomu, k čemu vlastně tady je ustaven, to znamená, aby sloužil obyvatelům této země a aby říkal, když něco udělá, proč tak činí, za jakým účelem tak činí, zda případně tam vznikají nebo nevznikají nějaké problémy, a pokud ano, jak je chce řešit.

Děkuji za pozornost.