Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

30.01.2019

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (Tisk č. 32)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:10:03 - 18:11:14:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já budu mnohem kratší. Já bych chtěl vyjádřit podporu pozměňovacímu návrhu, který snižuje spotřební daň na lahvové pivo. Vede mě k tomu zdůvodnění paní ministryně, která říká, že se obává, že když se sníží spotřební daň na lahvové pivo, že chlapi přestanou chodit do hospody a budou pít lahvové pivo zřejmě doma s manželkou. Takže já jsem se chtěl zeptat paní ministryně, jednak jestli si myslí, že skutečně by to bylo špatné, kdyby místo chození do hospody lidé si koupili lahvové pivo a pili ho doma společně třeba s manželkou, která na pivo většinou nechodí. Ta otázka, řekněme, vážně míněná, já jsem si spočítal, že pokud by ten návrh na snížení té spotřební daně byl přijat, že by došlo ke snížení daně o 6 haléřů na litr. Jestli si myslí, že skutečně těch 6 haléřů na litr by mohlo s někým z pivařů nějak významně pohnout v jeho počínání.