Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU

27.02.2019

 Praha, 6. schůze Senátu


Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (Tisk č. 36)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:51:09 - 10:53:26:

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové. Mám jenom trochu strach, aby chvály na pana místopředsedu vlády nebylo moc, ale přesto k tomu přidám několik vět. Ta první je, že jsem rád, že k návrhu tohoto zákona se 17. ledna konalo již setkání na ministerstvu vnitra, kde zástupci parlamentních stran měli možnost se k tomuto návrhu vyjádřit ještě dříve, než šel do legislativního procesu ve smyslu projednávání ve sněmovně a v Senátu. Velmi to kvituji a vnímám tento postup jako zodpovědný a řekl bych velmi korektní a férový. Chci to zde říci, protože většinou tady vystupuji s nějakou kritikou.

Druhá věc, kterou jenom zopakuji. Už jsem ji tady říkal před panem ministrem zahraničních věcí Petříčkem, před panem premiérem Babišem. My jsme jako delegace Senátu s panem místopředsedou Horníkem a paními senátorkami Hamousovou a Seitlovou navštívili Velkou Británii na pracovní cestě a také jsme se samozřejmě bavili o brexitu, kde naše velvyslanectví nebo pracovníci našeho velvyslanectví a konzulátu ve Velké Británii velmi prosili, aby zejména, pokud by došlo k přijetí recipročních opatření na poslední chvíli nebo kdyby to celé potom vše probíhalo na poslední chvíli, aby byla naše pracoviště ve Velké Británii skutečně podpořena z hlediska možností informovat naše občany ve Velké Británii o tom, co a jak mají udělat, aby neudělali něco špatně nebo aby zbytečně třeba nemuseli ukončit svůj pracovní poměr ve Velké Británii.

Spíše se zeptám pana ministra, jestli v této věci byla učiněna patřičná opatření. Zejména mám na mysli třeba nějaké finanční injekce našim pracovištím v zahraničí a zda v této věci jsme připraveni poté, co v nějaké podobě, předpokládám, reciprocita bude realizována, abychom byli schopni našim občanům, kteří tam pobývají, to sdělit tak, aby zbytečně nebyli dlouhou dobu v nevědomosti. Děkuji.