Zpráva o životním prostředí ČR 2017

20.03.2019

Praha, 7. schůze Senátu


(Tisk č. 18)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:39:35 - 18:41:19:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já nebudu dlouho zdržovat, jenom navážu na pana předsedu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňka Linarta. S tím, že zároveň vyslovím uznání za to, jak se připravil na tenhle bod, který nyní projednáváme. Já tady mám jenom jeden dotaz, na který sice jsem dostal odpověď již na výboru, kdy jsem se na to ptal, ale ta odpověď poté, co jsem si prošel zprávy z roku 2017 o stavu našich lesů mě úplně neuspokojila.

Můj dotaz zněl, proč v té tabulce, která se nachází v té zprávě o stavu životní prostředí a v tom řádku zdravotní stav lesů je v roce 2017 tenhle smajlík, což je tedy tenhle ten smajlík... Ten prostřední, ten červený. A proč jsem se na to ptal je ten důvod, že prostřední smajlík má následující význam. Ten smajlík znázorňuje, nebo charakterizuje trend nezaznamenávající – nezaznamenávající – negativní, ani pozitivní vývoj, lze jej označit za stagnaci. A tenhle ten prostřední smajlík, který značí stagnaci, čili ani pozitivní, ani negativ ní vývoj, je u té kolonky zdravotní stav lesů.

Tak jsem se chtěl zeptat, jak se to tam dostalo?