Zlatá jeřabina a Skutek roku

27.06.2019

V krátkém článku je nelze všechny vyjmenovat. Ptáte se koho? Mám na mysli všechny oceněné osobnosti v anketách Kraje Vysočina Zlatá jeřabina nebo Skutek roku.


Ze všech vystoupení oceněných osobností, které proběhlo na začátku června v krásných prostorách zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, se mi i dnes po delším čase vybavují dvě skutečnosti.

Tou první je, že opravdové osobnosti jsou vesměs velmi skromní, pracovití a citliví lidé, kteří zároveň bývají vybaveni velkou mírou pokory a přitom paradoxně často i odvahy jednat a mluvit upřímně a otevřeně.

Tou druhou skutečností je potom velmi upřímné a otevřené vyjádření starosty obce Jámy Jiřího Šikla. Pro pořádek uvádím, že obec Jámy získala v anketě Zlatá Jeřabina třetí místo za kulturní aktivitu „Slavnostní požehnání našeho stromu života“.

V rámci přebírání ceny pan starosta emotivně hovořil o historii vzniku „Stromu života“ obce Jámy ke stému výročí založení republiky a úžasné aktivitě mnoha lidí, kteří se na vzniku památníku podíleli.

Úplně v závěru pan starosta potom pravil, že si často ke škodě nás všech někteří nedokážeme dostatečně vážit toho, v jaké době žijeme. Doslova myšleno v nadsázce řekl, že mu připadá, že někdy „ležíme v korytě, mlaskáme a ještě si přitom stěžujeme“. Za sebe si pak pouze dovolím, minimálně v některých případech, dát panu starostovi za pravdu.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy