Beseda o příjmech obcí se členy mikroregionu Dačicko

02.01.2012

Jedním z důležitých předpokladů úspěšného rozvoje obcí je existence jejich vzájemné formální i neformální spolupráce. V České republice se postupně rozvíjí spolupráce obcí v rámci tzv. mikroregionů a dle mého názoru je velmi správné, pokud se i obce a města na území Dačicka a Slavonicka domluvily na tomto „formalizovaném“ způsobu spolupráce.


Zároveň i na základě svých zkušeností z Mikroregionu Telčsko považuji za výhodu, pokud se lídrem takové spolupráce stane město, které je přirozeným nejen rozvojovým, ale i veřejnoprávním centrem mikroregionu. V případě Telče na Telčsku stejně jako v případě Dačic na Dačicku potom dochází k přirozené spolupráci nejen při plánování podpory rozvoje území, ale i při výkonu a organizaci různých druhů služeb pro občany. Žijeme v době přebujelé administrativy, a proto věřím, že pokud se obecní úřady a starostové v menších obcích mohou v rámci činnosti mikroregionu v některých případech obrátit na úřady vybavené profesionálními a věci znalými úředníky, může to být všem jenom ku prospěchu.

Velmi rád jsem proto přijal na konci listopadu pozvání předsedy Mikroregionu Dačicko a starosty Dačic Ing. Vlastimila Štěpána na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Dačicko“. Byl jsem svědkem závěrečného projednání strategie rozvoje Mikroregionu Dačicko a následně jsem měl možnost s přítomnými starosty a dalšími hosty diskutovat o hospodaření státu, krajů a obcí.

Jádrem debaty se potom stalo přednesení prezentací a následná diskuse o možném vývoji příjmů obcí. Společně jsme se shodli, že plánované navýšení příjmů obcí i malých a středně velkých měst je zásadní podmínkou pro další úspěšný rozvoj obcí. V této souvislosti si dovolím poznamenat, že celkově se obce chovají z hlediska hospodaření se svěřenými finančními prostředky velmi odpovědně a oproti státu je jejich relativní zadlužení mnohonásobně nižší.

Na závěr svého pravidelného příspěvku si potom již jen dovolím popřát obyvatelkám a obyvatelům Dačicka a Slavonicka vše dobré v roce 2012. Osobně se na další spolupráci v roce 2012 těším a budu se snažit podle svých možností napomáhat dalšímu rozvoji této jižní části mého senátního obvodu. Jsem přesvědčen, že si to zaslouží.

 

Miloš Vystrčil, senátor

Přílohy