Buďme zdrávi.

11.01.2022

„Chceš-li být šťasten jeden den, opij se.

Chceš-li být šťasten týden, vezmi si půjčku a jeď na dovolenou.

Chceš-li být šťasten měsíc, vykašli se na ostatní a starej se jen sám o sebe.

Chceš-li být šťasten celý život, buď zdráv!“


Do této odlehčené podoby čtyř doporučení naformulovaná životní moudrost mi připadá současnému období poměrně odpovídající. Samozřejmě si uvědomuji, že kromě zdraví existuje ještě celá spousta dalších podmínek, které jsou pro spokojený a šťastný život důležité. Na druhé straně asi všichni uznáme, že pokud nejsme zdraví, všechno ostatní, ať jsou to třeba přátelé nebo peníze začíná být najednou nějak měně důležité.

A tak když se s touto perspektivou pokusím nahlédnout na konci tohoto roku do roku nadcházejícího, ve kterém jsou kromě jedné nuly samé dvojky, potom musím v první řadě poděkovat všem, kteří pečují o naše zdraví anebo nám pomáhají překonávat zdravotní či jiné problémy. Také si dovolím zároveň připomenout, že za své zdraví jsme odpovědní zejména my sami a že bychom na to ani v době vánoční a novoroční neměli zapomínat.

Rovněž bychom neměli zapomínat, že zdraví se netýká jen naší tělesné schránky, naší fyzické kondice a našeho životního stylu, nýbrž že naše zdraví souvisí i s tím, jak se chováme, co říkáme, jaké typy vztahů a charakterů ve společnosti podporujeme apod. Nakonec ta úvodní čtyři doporučení právě v tomto směru ledacos naznačují.

Je mi jasné, že jsou věci, které neovlivníme, které nás přesahují a mohou nás povzbudit nebo naopak nečekaně obklíčit. Přesto jsem přesvědčen, že cesta, kterou se v roce 2022 vydáme, bude hodně o nás samotných, o našich vztazích, o naší vůli a našich schopnostech.

Proto přeji nám všem, abychom dokázali být v roce 2022 v tomto nejširším smyslu slova co možná nejvíce zdrávi.

 

Zveřejněno v lednových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy