DIOD slavil

10.06.2021

Bohatství a vyspělost společnosti lze měřit různě. Všichni známe ekonomická kritéria, jako je například průměrná mzda nebo roční hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele.


V oblasti zdravotnictví můžeme použít počet lékařů nebo počet lůžek v nemocnicích na 1 000 obyvatel, v oblasti sociální může být tím hodnotícím kritériem například počet míst v domovech pro seniory nebo výše průměrného důchodu. A tak bych mohl pokračovat.

Věřím, že se většinově shodneme na tom, že jednou z oblastí, jejíž úroveň ukazuje na vyspělost společnosti a kvalitu našeho života je také kultura, respektive s ní těsně spojená míra svobody a šíře různorodosti našich možností volby kulturních žánrů.

Skoro se tomu ani nechce věřit, že tomu v tomto roce bylo již 10 let, kdy se do života v Jihlavě a vlastně i celé Vysočině zapojilo Divadlo otevřených dveří, zkráceně DIOD.

Jsem přesvědčen, že právě zapojení DIODu do kulturního a leckdy i oblast kultury přesahujícího dění na Vysočině bylo před deseti roky krokem, který zásadním způsobem umožnil mnohem širší prezentaci alternativních kulturních scén na Vysočině.

Toto rozšíření možnosti volby a příležitosti se projevit a prezentovat, bylo kromě jiného především jasným projevem posílení svobody a možností svobodného projevu.

Velmi zajímavou a do jisté míry symbolickou skutečností je navíc v tomto světle fakt, že DIOD provozuje Sokol Jihlava. Ten, kdo zná historii, tak ví, že role Sokola při rozhodování o tom, kdo bude provozovat DIOD, byla z velké míry předurčena existujícím vlastnickými vztahy. Přesto nebo právě proto vznik DIODu právě v prostorách Sokola považuji za příznačný a vlastně svým způsobem navazující a posilující historii, myšlenky i charakter Sokola.

Při příležitosti oslav desátých narozenin Divadla otevřených dveří je také nutné připomenout významnou roli města Jihlavy. Je tomu totiž tak, že jednou z rolí samospráv je nezapomínat na podporu nejen těch hlavních, nýbrž i těch alternativních proudů a záměrů. Některé instituce a organizace totiž nebudou nikdy prospěšné tím, že tzv. vydělávají peníze, ale jsou a budou prospěšné tím, že přináší nabídku se na svět podívat z různých směrů a úhlů, jsou a budou prospěšné tím, že umožní zájemcům poznávat role a věci, které nejsou vždy a všem běžně dostupné.

Na závěr tedy vlastně již jen zbývá napsat, že Divadlo otevřených dveří – DIOD je znovu v plné síle a připraveno rozdávat radost a pohodu nebo třeba i náměty k zamyšlení nebo vybízet k neotřelým pohledům na náš život. Pokud máte chuť, doporučuji toho využít. Máme totiž štěstí, ne ve všech zemích dnes může „divadlo otevřených dveří“ fungovat.

 

Zveřejněno 8. 6. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy