Mařížský park i základní škola

26.07.2012

Pro každé město je důležité, jak umí a chce spolupracovat se svými sousedy, jak umí a chce nacházet společné problémy a cíle a případně spojovat síly při hledání prostředků pro jejich řešení.


Osobně musím říci, že mám pocit, že společný přeshraniční projekt „Evropský park Bavorsko Čechy“, do kterého se díky skupině občanů sdružených nyní již v občanském sdružení Mařížský park zapojily společně města Slavonice a Bogen, rozhodně k rozvoji a větší atraktivitě Slavonicka přispěl a věřím, že ještě přispěje.

Když jsem měl možnost ve středu 27. června 2012 být u podpisu partnerské smlouvy mezi Slavonicemi a německým Bogenem a zároveň jsem měl možnost si následně prohlédnout ukončení české etapy společného projektu, byl jsem potěšen a překvapen. Projekt za 3 milióny korun, do kterého Slavonice přispěly během tří let celkem třemi sty tisíci (sto tisíc korun ročně) určitě přispěl k dalšímu zkrášlení Slavonicka a je, věřím, dobrou investicí do budoucnosti.

Osobně na projektu oceňuji i to, že ze strany Slavonic nestálo v počátku za zahájením projektu město, ale pod vedením Martiny Havlíčkové skupina nadšenců „Mařížský park“. Považuji to za záruku a dobrý předpoklad toho, že snaha nadále rozvíjet a kultivovat tento prostor nebude závislá na volebních obdobích a zrovna převládajících politických názorech.

Na závěr svého článku si dovolím ještě jednu krátkou poznámku. O Mařížském parku se v některých publikacích píše také jako o klenotu krajiny Slavonicka. Protože jsem měl možnost se 29. června 2012 zúčastnit společně se starostou Josefem Urbanem i zakončení školního roku na slavonické základní škole a jako bývalý učitel jsem si návštěvu skutečně užil, tak bych rád napsal, že město může mít i jiné „klenoty“. Atmosféra ve škole mi připadala přátelská a vlídná a přitom se mi zdálo - bylo cítit, že studenti tady nedostávají známky zadarmo.

Bylo to zkrátka moc fajn, panu řediteli Jiřímu Hroudovi za pozvání děkuji a všem učitelkám, učitelům, žákyním a žákům přeji hezký zbytek prázdnin a věřím, že si Slavonice budou i do budoucna uvědomovat, že vzdělávání a výchova dětí si naši podporu určitě zaslouží.

Miloš Vystrčil
Senátor

 

Přílohy