Celostátní referendum: dobrý nápad, či nikoli?

09.01.2019

ČT 24 |22:00 | Pořad: Události, komentář


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
3 návrhy na celostátní referendum z dílny SPD, komunistů a  ČSSD projednal ústavně-právní výbor. Dál se bude zabývat předlohou sociální demokracie, ta už má údajně hotovu úpravu, na které se shoduje s ANO a Piráty. Ke schválení ve sněmovně ale potřebuje 3/5 většinu, tedy i hlasy KSČM. Ta chce, aby k vyvolání referenda nebyl potřeba vysoký počet podpisů a aby se mohlo hlasovat třeba o setrvání v Evropské unii.

Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/, místopředseda ústavně-právního výboru
--------------------
Na tomto my si trváme a tady bysme rádi našli nějakou shodu i kompromis, který by ošetřil i tyto naše požadavky. Jinak nechceme blokovat projednávání tohoto zákona něčím, něčím dalším.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
ČSSD navrhuje, aby k vyvolání referenda bylo nutných nejmíň 450 tisíc podpisů. Trvá na tom, aby nebylo možné měnit Ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo NATO. Výsledek hlasování by byl závazný, kdyby ano řekla alespoň čtvrtina voličů, tedy asi 2 miliony lidí. I kdyby návrh ve sněmovně prošel, musí ho schválit ještě Senát.

Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
--------------------
Bude velmi těžké najít shodu se Senátem, nicméně je to možné tak, že pokud Senát nebude souhlasit, tak může s nějakými vlastními návrhy sněmovně vrátit celostátní referendum.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Hosty jsou místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Dobrý večer.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura, Tomio Okamura. Dobrý večer.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ve sněmovně jsou tedy v globálu pro zavedení referenda ANO, Piráti, SPD, ČSSD a KSČM. Dohromady to je 152 hlasů, ústavní potřebná většina 120. Znamená to pánové, že se vlastně budeme jenom o tom, která z těch variant a která varianta z těch variant nakonec zvítězí, pane Okamuro?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Tak určitě ne, protože když se podíváte na ten kompromisní návrh těch čtyř stran, to znamená Piráti, ČSSD, KSČM a hnutí ANO, tak oni navrhují takové parametry, že referendum nikdy nebude uskutečnitelné. Je to taková šaráda na občany, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Teď je to ještě víc než těch 450 tisíc, tam je tak trošku dvojnásobek.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Tady mi dovolte opravit jenom tu Vaši úvodní chybu, ten návrh ČSSD, protože já jsem u toho od začátku, je 850 tisíc a až ten kompromisní návrh těch čtyřech stran je 450 tisíc.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak jsme to neřekli úplně přesně, ale teď to vypadá.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
To znamená, já Vám to nevytýkám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ne, ne, ale teď to vypadá na těch 450 tisíc, to je tedy ten, který z toho, jak jsem pochopil, promiňte mi to slovo, vypadl jako ten nejpřijatelnější, nebo ne?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Tak musíme u referenda sledovat čtyři parametry. Je to počet podpisů pro vyvolání referenda, tady se tyto strany dohodly na 450 tisících, druhý parametr je závazné, nezávazné, ano, tady je shoda na závazném, to je jediná shoda napříč, třetí parametr je.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jinak by to nemělo moc, promiňte, jinak by to nemělo moc logiku.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Třetí parametr je, ten třetí parametr je, třetí parametr je, no tak ono v mnoha zemích je nezávazné, třeba Holandsko.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Já vím, ale když už se o tom takhle dlouho bavíme.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ale, ano, ale my chceme závazné samozřejmě, jako SPD. Třetím parametrem je šíře otázek, tak tady je zásadní neshoda s SPD.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ano a poslední parametrem je zdali má být nějaké kvórům a to oni si nastavili tak vysoko a to tady nebylo na úvod řečeno, že žádné referendum nikdy nebude vlastně platné.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jaké je, pane senátore Vystrčile, aktuální rozložení sil v horní komoře? Dlouhodobě z ní totiž zaznívalo, už v minulém složení, že je v ní obecně tedy k referendu dosti silný, řekl bych většinově silný odpor?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já mohu mluvit pouze za klub Občanských demokratů, my nejsme pro zavedení.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
My se, promiňte, k těm politickým sporům zavedeme až za chviličku, já, mě zajímá Váš názor, jak to vidíte v Senátu obecně tedy prosím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
A my jsme proti zavedení referenta, referenda v té podobě, jak to dneska projednávají v Poslanecké sněmovně a pokud jsem měl možnost mluvit s kolegy, za které já samozřejmě mluvit nemohu, tak mám pocit, že díky tomu, že tam většinou zasedají zkušení politici nebo zkušenější politici s poměrně dlouhou zkušeností například i z komunální sféry, tak myslím, že postoj Senátu bude velmi opatrný zejména v tom smyslu, že pokud přistoupíme na některé prvky přímé demokracie, tak to vždycky musí být doprovázeno příslušnými dalšími změnami, protože by nám to jinak mohlo rozložit nám náš poměrně velmi dobře fungující systém zastupitelské demokracie.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A souhlasíte s tím, k tomu se ještě dostaneme, souhlasíte s tím, že nejblíž po dnešku je to, kompromisní sociálně demokratické nebo ta varianta, která z toho nakonec vzešla? Je to asi to, co nakonec budete posuzovat i vy senátoři? Pouhý odhad, prosím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já nevím, já jsem přesně nemohl si přečíst nebo jsem nečetl tu variantu, která byla schválená, vždycky ten ďábel bývá skrytý v detailu, tak já v tuto chvíli nechci mluvit za Senát ani za sebe.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, za chviličku se k těm možným ďáblíkům třeba dostaneme, ale Daniela má teď pro nás s kolegou Kamilem Švecem přehled toho, jak to s referendy vypadá jinde. Možná pro inspiraci prosím.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, já se budu ptát a Kamil bude odpovídat, protože je v tomto ohledu fundovanější. Jak často se v zemích Evropské unie setkáváme s referendem na národní úrovni?

Kamil Švec, redaktor
--------------------
Když se podíváme na tu mapu, tak vidíme, že v naprosté většině zemí Evorské unie jsou referenda na té národní úrovni zakotvena ústavně či zákonně, červeně jsou vyznačeny země, kde tomu tak není. Jedná se například o Německo, Belgii nebo Velkou Británii. V Německu jsou ta referenda povolena na té úrovni spolkových zemí, nicméně na spolku jako takovém v Německu nikoliv. Ve Velké Británii je to podobně jako třeba v České republice, kdy k referendu na celostátní úrovni je třeba přijmout vždy speciální zákon ke konkrétnímu referendu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme se v souvislosti s touto otázkou podívat k našim sousedům na Slovensko. Jak to tam vypadá s referendem?

Kamil Švec, redaktor
--------------------
Tak tam vyhlašuje referendum prezident na základě žádosti občanů, kterých musí být podepsáno pod peticí minimálně 350 tisíc a nebo to může být z iniciativy Národní rady. Co se týká schvalování nebo volení tedy v tom referendu, tak pro to, aby bylo platné, tak je potřeba, aby v něm hlasovalo více než 50 % všech voličů a současně musí být nadpoloviční většina z nich pro návrh. Pokud ten návrh neprojde, tak o stejném návrhu, o stejné věci se může hlasovat až po třech letech.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě nás samozřejmě bude zajímat Švýcarsko, protože to je referendy velmi proslulé, byť tedy není členem Evropské unie. Jak to tam vypadá, jaká jsou pravidla vůbec pro referendum, pro uskutečnění referenda?

Kamil Švec, redaktor
--------------------
Tak ve Švýcarsku se hlasuje v referendech například o změně Ústavy, ale nejenom o tom. Současně je ale třeba připomenout, že ta tradice referend ve Švýcarsku je více než sto sedmdesátiletá a Švýcaři jsou na ten typ hlasování zvyklí. Co se týká, co se týká těch většin, tak ve Švýcarsku je potřeba v těch hlasováních, například o změně Ústavy, potřeba většina lidí, ale například i většina kantonů, aby byla pro návrh a tedy to referendum bylo platné. Jinak samozřejmě je ve Švýcarsku nutné i vyvážené informování, aby ty strany měly stejný prostor pro to, informovat své voliče a Švýcaři byli dostatečně obeznámeni s tou problematikou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Kamile, děkuju ti za informace.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane Okamuro, pane Vystrčile, pojďme k tomu, o čem a za jakých okolností by se tedy mohlo či mělo vyhlašovat. Pane Okamuro, Vy máte přímou demokracii mimo jiné, tedy mimo Vašeho jména také, v názvu politického subjektu, kterému předsedáte. Pro Vás by tedy bylo s nadsázkou řečeno ideální to švýcarské nebo ten švýcarský model, takový ten, kdy téměř o všem je možné hlasovat v referendu?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
No tak pochopitelně, protože my si myslíme v SPD a jsme bohužel v menšině, že tato země patří občanům. Nikoliv vyvoleným elitám. To znamená občan, jako majitel země, občan České republiky, by měl mít možnost během volebního období rozhodovat o zásadních věcech. Nicméně v našem návrhu máme vyjmuty například že se nemá hlasovat o Základní listině práv a svobod, protože opravdu sbírat podpisy na to, že se má vraždit a nebo loupit, to opravdu nechceme, dále bych rád upozornil, že ve Švýcarsku se hlasuje i o daních, ale na tom v rámci kompromisu nemusíme trvat, například o zvýšení DPH, to je taky, oni to mají v Ústavě, se tam také například hlasovalo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane senátore Vystrčile, chápu správně, že ODS vlastně referendum tak trošku nepotřebuje? Vy se tváříte, krčíte rameny, jako by to téma šlo trošku mimo Vás, promiňte mi to hodnocení.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Teď jste to docela odhadl, protože já teda jsem přesvědčený, že kdybyste udělal anketu, kdo v České republice cítí to, že nemá upraveno referendum tak, jak by si třeba představoval pan Okamura, vidí jako problém, tak zjistíte, že nikdo. Respektive to bude na 67. místě.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
No tak prosím.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
A jsem přesvědčený, že máme úplně jiné problémy, jako je důchodová reforma, jako je D1, dopravní infrastruktura, jako jsou.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak Vy jezdíte po objízdných trasách do Jihlavy, to já vím, ne vážně.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Ne všichni, ne všichni to tak zvládaj a tak dál. Ne, to je vážná věc.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Bavme se ale o referendu dneska.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Že pokud někdo chce odpoutat pozornost od vážných problémů, tak například začne probírat věci, které se týkají obecného referenda a které všem nám strašně vadí a je to obrovský problém a i když.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, přišel jste do debaty k referendu, takže.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
A teď když půjdu k té Vaší otázce, tak jsem přesvědčený, že daleko zásadnější je se bavit o tom, co to tomu státu přinese a nebo nepřinese a pokud my bychom přistoupili k nějakým referendům a na místní úrovni jsou možná, tak je můžeme a máme dělat jenom v okamžiku, kdy budeme mít zajištěno, že nedojde k destabilizaci současného stávajícího systému.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Buďme konkrétní, pane senátore, buďme konkrétní.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Konkrétní budu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pan předseda Okamura, promiňte, pan předseda Okamura mluvil o tom, co by třeba ani on nechtěl v tom referendu. O čem by se podle Vás nemělo třeba nikdy hlasovat? O těch mezinárodních záležitostech, o vystoupení z mezinárodních svazků, jako to třeba chce ČSSD, o těch daních.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ne, oni to nechtějí naopak.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Oni to nechtějí, samozřejmě, tak. Nechtějí, aby se to stalo, tak, jasně.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já jsem přesvědčen o tom, že máme referendum upraveno dobrým způsobem a že je možné dneska se domluvit na tom, jakým způsobem o čem budem hlasovat a tak bych to v tuto chvíli nechal.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Počet lidí, pane Okamuro, jak by mělo být upraveno to, kolik lidí by si mohlo, lidově řečeno, vymoci to referendum?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
No tak vy jste tady dali trošku nevhodný příklad Slovenska. Podívejme se na zemi.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Je to nám nejbližší země, proto jsem.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Pozor, já bych rád srovnal to se zeměmi, když mluvíme o počtu podpisech a to je chyba, myslím, České televize, který má podobný počet obyvatel, jako Česká republika. To je přeci parametr vzhledem k počtu podpisů pro vyvolání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale shodneme se, že Slovensko je pro nás nejbližší zemí, proto jsme ten příklad dali.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Takže moment, takže například Maďarsko má podobný počet obyvatel, kde to není 350 tisíc podpisů, ale 200 tisíc podpisů pro závazné vyvolání referenda.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Čili to by podle Vás mohlo stačit?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Například a jak Rakousko, tak.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, to by podle Vás mohlo stačit? Těch 200 tisíc.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
My navrhujeme 100 tisíc podpisů, protože například v Rakousku a v Maďarsku 100 tisíc podpisů už je počet, kde to musí projednat veřejně parlament, vyvolání referenda. Takže my navrhujeme 100 tisíc podpisů, ale ještě k těm otázkám. To není přeci pravda, například tady máme pana senátora Vystrčila a my bychom hnedka sbírali podpisy na referendum o zrušení Senátu. Tohle si občané přejí, je to ústavní změna a protože Vy to nechcete, zrušit Senát, tak my zrovna si myslíme, že by bylo dobré, aby občané by mohli v referendu. Dále by.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
V tom se nepochybně, jestli dovolíte, v tom se nepochybně neshodnete, přesto ale, pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ale já dávám příklad, jo, jako co je třeba otázka, která zajímá občany.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Rozumím. V naší tradici.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Můžu?


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, v naší tradici, pane předsedo Okamuro přece je spíš to, že svobodně volíme své zástupce, na které svobodně delegujeme pravomoc rozhodovat?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
No tak to nevím, o jaké tradici mluvíte, ale já mluvím o tom.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Posledních 30 let zhruba.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Podívejte se, já musím i odmítnou i argument, že ve Švýcarsku je to 170 let. Já naopak na to odpovídám, takže máme nejvyšší čas, abysme navázali na demokracie ze západních zemí, že ve většině západních zemí Evropy, jak jste tady správně prezentovali, zákon o referendu je. My jsme v menšině. A ještě jsem chtěl říct, my trváme na tom, aby byla možnost hlasovat o mezinárodních smlouvách, i o členství České republiky v EU, čili že to referendum už tady bylo, tak proč bysme ho nezopakovali.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To je to, co nechce sociální demokracie, jak jsme se shodli.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ale už tady bylo to referendum, přeci.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč by občané neměli mít svobodné právo o klíčových otázkách, pane senátore Vystrčile, rozhodovat sami?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já teda musím reagovat, to, co se říká.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No reagujte, ale prosím pak i na moji otázku.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já klidně dál dořeknu i to, co jste se měl ptal a pak jste mi teda vzal slovo.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No protože Vy jste se k tomu nevyjadřoval, Vy jste šel někam jinam, Vy jste se k tomu nedostával, dobře, dobře.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já, co si nedovedu představit je, kdyby to bylo to, jak navrhuje pan Okamura, že vlastně stačí, aby přišli tři lidi k referendu a může to referendum být platné.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To neříkal, on říkal 100 tisíc.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Ne, ne, ne. Z hlediska toho, kdo přijde k volbám. Prosím Vás, neříkejte věci, které já neříkám, jo. Je to tak, že říkám, že když přijdou tři k referendu, tak podle návrhu pana Okamury a spol, to neznamená, že se podle toho budeme řídit, což není pravda. A teď k těm věcem, na které jste se ptal. Já si myslím, že hlavně bychom se měli dívat na to, jestli ten, co to říká, také to samé dělá. Jinými slovy pan Okamura říká, že chce vlastně zrušit horní komoru, která jediná je dneska kromě pana prezidenta volena na principu přímé volby. To znamená je to přesně to, co on požaduje a přesto říká, nechal bych sněmovnu a zrušil bych Senát. To znamená to, co je zvoleno přímo, to bych zrušil, přestože jsem pro referendum.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Já jsem to nikdy neříkal, tohle.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Ne, že byste vyvolal referendum o tom a předpokládám, že protože byste tam měl otázku, jestli chtějí zrušit Senát, jste říkal, čili jinými slovy.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Ale já jsem neříkal přímou demokracii v této souvislosti.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Ta otázka je návodná, když je návodná ta otázka, tak prostě ty otázky většinou bývají manipulativní, což je velká nevýhoda všech referend a další nevýhoda, která tam je, že referendum neumožňuje debatu v této věci. Vy v rodině se rozhodujete tak, říkáte pojedete na hory nebo pojedeme k moři? Tak se o tom debatuje a potom se rozhodne, že týden se jede na hory, týden se jede k moři. Nehlasuje se o tom hned, protože pak se dostane na všechny, jinak se nemůže dostat. To jsou velký nevýhody referenda. Ještě bych to dokončil, prosím Vás, pokud někdo něco jiného říká než dělá, tak to je velmi závažné a když se podíváte například na stanovy SPD, tak zjistíte, že jsou celé založeny na principu nepřímé demokracie s autokratickými prvky. Jinými slovy se potom ptám pana Okamury, či vy máte stanovy SPD založeny na principech nepřímé demokracie s autokratickými prvky, můžu doložit, kdyby bylo potřeba, přitom propagujete, aby celý český stát fungoval na principu přímé demokracie, když vy jako strana, fungujete na principu nepřímé demokracie a autokratických prvcích.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jestli dovolíte, jestli dovolíte, pane senátore, dovolte jenom jednu poznámku ode mě. Dovolte, dovolte, pane senátore! Pane senátore, promiňte, takže já Vás pak poprosím zase, abyste pak zpětně odpověděl na mojí další otázku, protože Vy vždycky odpovídáte na něco jiného, než na co se ptám. Tak proto jsem, proto jsem Vám do toho skočil. Nicméně prosím o reakci, pane Okamuro, samozřejmě.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Tak já jsem tady šokován absolutní neznalostí místopředsedy ODS, takže strukturovaně. Vy jste si nenastudoval vůbec návrhy o referendu, a to je fakt teda zoufalý. V našem návrhu o referendu je, že právě v době, 60 dnů před vyhlášením referenda a končících 48 dní před ním, musí Český rozhlas i Česká televize umožnit každých pět hodin prostor, aby se tam vyváženě odpůrci toho referenda a ti navrhovatelé sešli v diskuzi a občan byl informován, aby právě nedošlo k těm informačním šumům, kdy prostě on nemá nastudováno. Dále, stanovy SPD, přečtěte si je pořádně, máte asi nějakou starou verzi, protože já jsem podle stanov a je to i za přítomnosti všech médií, přímo volen členskou základnou. Přímo volen a odvoláván také. Takže pane předsedo, Vy byste radši v ODS měli vystranit ty kmotry, třeba z toho ropu severozápad, který teďka u soudu říkal, že 100 korun nebo miliony korun šlo dokonce do kapes exponentů ODS a ČSSD, ale my, já jsem přímo volen tajnou volbou na konferenci a teďka k tomu návrhu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ne, promiňte, nechte na tohle reagovat zase pana senátora Vystrčila, já vám to nechci soudcovat pánové, ale nechám to na Vás.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Pokud má hnutí přímé demokracie více, než 200 členů.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
To máme.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Tak to, co říká, to není pravda, protože článek 6, odstavec 1 písmeno B říká, že konference, která volí mimo jiné i předsedu, se schází jednou za 12 měsíců a předsednictvo stanoví klíč pro účast členů, jako delegátů konference. To znamená nejsou tam všichni členové, ale je tam klíč. Klíč znamená, že nejde každý.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Panu předsedovi to říkejte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
A u vás chodí na konferenci všichni členové ODS?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Ne, ale to je nepřímá demokracie, rozumíte tomu. Jako nejsou tam všichni.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Prosím Vás, my máme sedm tisíc členů, takže jako sál pro 7 tisíc lidí není, to asi uznáte.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Teď poslouchejte, jak jsou vybíráni ti, co přijdou na tu konferenci.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Což je.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
To blahopřeju. Podílí se předseda regionálního klubu nějaký člověk, na výběru jednotlivých delegátů konference, a teď pozor, dle pokynů předsednictva. To je pět lidí. A pozor, pokyn předsednictva platí pouze, podle těchto stanov, když s tím souhlasí předseda.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To zrychlené.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Tomu vůbec nerozumím, Vy jste z toho udělal úplnej galymatiáš.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
To je přesně. Vy tady máte napsáno, že.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Můžu Vám to vysvětlit.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jestli dovolíte pánové, pánové, jestli dovolíte! Jestli dovolíte, já se omlouvám, že zvyšuju hlas.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
On tady blekotá nějaký nesmysly, který nejsou pravda.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Prosím neurážejte se a pane Okamuro, reagujte na to.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Nemůžu, tak řekněte, co je na tom nepravda.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Reagujte prosím pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Já Vám to řeknu, takže se zeptejte jakéhokoliv člena SPD i u Vás v kraji, že se na krajských konferencích tajnou volbou přímo volí delegáty celostátní konference, tak tady nelžete a říkám to tady do televize, zeptejte se všech našich členů, je nás 7 tisíc v SPD, z toho dalších 5 tisíc máme přihlášek a tito přímo volení delegáti krajských konferencí v tajné volbě jsou potom delegáti celostátní konference, kde je v tajné volbě voleno předsednictvo a může odvolat. Takže už nelžete. A je to opravdu neuvěřitelný. No tak přestaňte lhát.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pánové, pánové, pánové.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Já jenom říkám, že pokud jsou někde delegáti, tak to je nepřímá demokracie a přímá, protože.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
No promiňte, ale přímo volený delegát je přímo volený.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pánové, jestli dovolíte, dost. Pánové, opravdu se omlouvám, bylo to nesmírně zajímavé vás sledovat, sice nejsem si jist, že se diváci dozvěděli úplně všechno o vašich názorech na referendum, ale o vašich vzájemných názorech se dozvěděli hodně. Děkuju, že jste přišli, na shledanou.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/, místopředseda Poslanecké sněmovny /SPD/
--------------------
Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/, předseda senátorského klubu strany
--------------------
Také děkuji za pozvání, na shledanou.