Co dělat?

18.09.2020

Jedna z otázek, kterou nyní po návratu z Taiwanu poměrně často dostávám, zní asi takto. Proč nám tedy neřeknete, jak to na tom Taiwanu dělají, že mají tak nízký počet zemřelých a nakažených nemocí COVID-19?


Jenom pro ty, co to zase až tak nesledují, tak na Taiwanu mají v tomto okamžiku od začátku epidemie 8 zemřelých a necelých 600 nakažených. Počet nakažených na Taiwanu je tedy v současné době nižší než jednodenní počet nakažených u nás v České republice.

Odpověď na položenou otázku je jednoduchá a složitá zároveň.

Prvním důvodem taiwanského úspěchu v boji s koronavirem jsou jejich velmi restriktivní a tvrdá opatření vůči příchozím ze zahraničí (domácím i cizincům).

Každý, kdo přicestuje na Taiwan, musí na 14 dní do karantény, jejíž dodržování je přes mobilní telefon každodenně kontrolováno. U nás asi něco nepředstavitelného.

Pokud někoho logicky napadne otázka, jak to bylo s naší českou delegací na Taiwan, tak za udělenou výjimku a možnost se okamžitě zapojit do jednání jsme „zaplatili“ ještě před odletem na Taiwan dobrovolnou čtrnáctidenní karanténou v Česku, která byla doplněna dvojím testováním v posledních deseti dnech před odletem. Po příletu na Taiwan jsme potom absolvovali krátce za sebou dvě další testování.

Přes všechna tato opatření a negativní výsledky všech testování byl potom náš pětidenní pobyt na Taiwanu striktně omezen na naplánovaná jednání, která probíhala za zvýšeného hygienického dozoru, pokud možno izolovaně (včetně dopravy ve speciálních autobusech) a samozřejmě v rouškách.

Druhým důvodem taiwanského úspěchu v boji s koronavirem je neuvěřitelná kázeň a disciplína.

Lidé na Taiwanu automaticky používají roušky, dodržují rozestupy, dbají na dodržování všech hygienických pravidel apod. Pokud hledáme příčiny tohoto disciplinovaného chování, potom je kromě přirozené ukázněnosti obyvatel Taiwanu vidím zejména ve vysoké důvěře v účinnost vládou a ministerstvem zdravotnictví prosazovaných opatření a také jako důsledek zkušeností s onemocněním nemocí SARS, které Taiwan potkalo cca v roce 2002 a 2003.

Třetím důvodem taiwanského úspěchu v boji s koronavirem je ochota obyvatel Taiwanu se nechat monitorovat.

Díky technologické vyspělosti Taiwanu je možné v podstatě se souhlasem obyvatel v okamžiku identifikace výskytu onemocnění u určitého člověka ihned informovat všechny osoby, které přišly s nakaženým člověkem do styku o existenci rizika i jejich nákazy. Tyto další osoby potom mají možnost a ony to okamžitě dělají, přizpůsobit své další chování existenci rizika jejich nákazy.

 

Výsledkem všech těchto opatření je potom situace popsaná na začátku tohoto příspěvku. K tomu je nutné navíc připočítat nezavřené školy a výrobní podniky, tedy téměř normální fungování institucí a ekonomiky. Například hospodářský růst Taiwanu se v době koronavirové krize samozřejmě zpomalil, ale neklesl do záporných hodnot.

O všech těchto našich poznatcích a zkušenostech budeme naši vládu informovat a uvidíme, zda je dokážeme alespoň částečně využít. Mimochodem některé zkušenosti může využít každý z nás a na žádná rozhodnutí vlády nemusí čekat.

 

Zveřejněno 15. 9. 2020 v Jihlavských listech.

Přílohy