Diktát Bruselu. Toto může být příčinou řady neštěstí. Musíme mít právo se bránit.

06.12.2017

euportal.cz | Rubrika: Politika | Strana: 0 | Autor: Lukáš Petřík


Ptali jsme se senátorů, jak budou hlasovat o této klíčové záležitosti a…

ANKETA Na nadcházející schůzi Senátu (pravděpodobně ve středu či ve čtvrtek) by se mělo hlasovat o novele ústavního zákona o bezpečnosti (senátní tisk č. 165), která zakotvuje ústavní právo občanů ČR nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo. Zjišťovali jsme, kdo jak bude hlasovat.

Znění novely je: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo, k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“

Zmiňovaný odstavec 2 zní: „Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.“

Každý musí mít v současné době právo na sebeobranu

ParlamentníListy.cz se dotazovaly senátorů, zda budou hlasovat pro, nebo proti návrhu, a proč. Na dotaz odpovědělo jen poměrně málo senátorů. Návrh podporují především senátoři za ODS.

„Pro,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz velmi stručně místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

„Jsem pro,“ informovala předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňka Hamousová.

Na dotaz neodpověděli například předseda Senátu Milan Štěch, místopředseda Senátu Ivo Bárek z ČSSD ani předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, ani předseda Ústavně-právního výboru Miroslav Antl za ČSSD. Což je poněkud zvláštní, neboť novelu předkládá de facto ministr vnitra Milan Chovanec, úřadující předseda ČSSD.

„Budu pro, jak jsem již deklaroval v mnoha svých veřejných vyjádřeních,“ reagoval předseda senátorského klubu ODS MilošVystrčil.

Senátor Jaroslav Doubrava bude hlasovat pro přijetí návrhu. „Každý musí mít v současné době právo na sebeobranu. Navíc máme snad nejlepší zákon, podle kterého je možné zbraň držet. Podle tohoto zákona musí každý zájemce složit velmi přísné zkoušky. To znamená, že se musí naučit nejen bezpečné ovládání zbraně, zásady jejího možného použití, prostě ovládnout zákon. Ten, kdo toto neabsolvuje a zbraň stejně bude chtít, si ji stejně pořídí načerno, bez patřičného povolení. Nebude znát nic z toho, o čem píši, a to bude příčinou řady neštěstí. Jsem přesvědčen, že přijetí návrhu obsaženém v senátním tisku 165 je správnou cestou. To je důvod, proč jsem rozhodnut pro něj hlasovat,“ sdělil své argumenty senátor Doubrava.

Na dotaz nereagoval ani nikdo ze senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých včetně předsedy klubu Petra Šilara, senátorů Jiřího Čunka a Jiřího Carbola.

Stejně tak neodpověděl na dotaz nikdo z klubu STAN včetně předsedy klubu Jana Horníka či místopředsedy klubu Luďka Jeništy či senátora TOP 09 Tomáše Czernina.

„V dnešní době je to těžké rozhodování, protože EU není schopná jako celek bránit hranice a zájmy jednotlivých států. Náš malý stát může být silný jen silou svých občanů. Pokud je zbavíme možnosti legálně držet zbraně, tak jim bereme právo podílet se na obraně své rodiny i společné vlasti. Postupné odzbrojení společnosti je sice žádoucí, ale musí k tomu dozrát doba. Ta podle mne při takřka denních teroristických činech ještě dlouho nenastane. Budu hlasovat, jak mi radi expert na bezpečnost z mého regionu, pro,“ uvedl senátor KSČM Václav Homolka.

„Budu pro návrh Poslanecké sněmovny. Nevím, proč bychom měli likvidovat to, co je dobré a velmi dobře funguje, a řídit se diktátem, který zjevně většina našich občanů nepodporuje,“ řekl senátor Jiří Cieńciała.

Místopředseda senátorského klubu ODS Jiří Oberfalzer informoval, že je „jednoznačně pro“. „Právo držení zbraně nesmí být omezováno nad rámec současné legislativy,“ vysvětlil.

„Zatím jsem spíš pro zamítnutí, protože právo nabývat, držet a nosit zbraň již dávno platí. Definitivně se rozhodnu po projednání petice,“ odpověděl senátor ČSSD Miroslav Nenutil.}

Česká republika nepotřebuje omezení, která vymyslí bruselští úředníci

Senátor Ladislav Kos stručně uvedl, že bude hlasovat proti návrhu.

„Já budu hlasovat pro. Odpovídá to mému názoru a deklaruji to celou dobu,“ prozradil senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Česká republika nepotřebuje omezení, která vymyslí bruselští úředníci. ČR se zbraněmi problém nemá! Poslední dobou páchají zločinci teroristické útoky často auty… Znamená to, že EU zakáže i používání aut?“ uvedl na obranu držení zbraní senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Jsem jednoznačně pro. A proč? S kritiky se dá souhlasit, že návrh toho moc neřeší, ale na druhou stranu ani ničemu nevadí. A jestli, byť jen málo, pomůže proti evropské směrnici, tak to je důvod pro jeho přijetí. A navíc, na rozdíl od některých jiných, zastávám stejný názor před volbami i po nich,“ říká senátor Zdeněk Nytra.

„Budu navrhovat schválení,“ informoval senátor ODS Jiří Burian.

Senátor Radek Sušil z ČSSD sdělil, že bude proti.

Novela vznikla v reakci na směrnici Bruselu. Dienstbier prosazuje zamítnutí

Ústavní novelu již dříve ve svých usneseních odmítl výbor pro obranu i ústavně-právní výbor. Zamítavé doporučení v ústavně-právním výboru prosadil senátor a bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj je norma zbytečná a nezabrání nutnosti převzít do českého práva evropskou směrnici, která zpřísňuje držení zbraní. Obával se, že by novelu mohly zneužít ozbrojené skupiny, které by se rozhodly brát moc do vlastních rukou.

Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra namítla, že navazující zákon o využívání zbraní k potřebě vnitřní bezpečnosti by naopak zabránil vytváření nějaké nekontrolované domobrany. Normu má ministerstvo předložit do května 2019 spolu s novými zákony o zbraních a střelivu. O rok dříve chce předložit „minimalistickou“ novelu současného zbraňového zákona kvůli unijní směrnici, která má být do národních právních řádů zapracována do 14. září příštího roku.

Ústavní novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS má do ústavního pořádku zavést to, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Česko by podle ní výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování bezpečnosti ČR.

Novela vznikla v reakci na směrnici, která má zpřísnit držení zbraní a některé z nich pod záminkou boje proti terorismu zakázat. Opatření se bude týkat jak sběratelů zbraní, tak mysliveckých sdružení nebo sportovních střelců.

Pokud Senát ústavní novelu odmítne, Sněmovna jeho veto nebude moci přehlasovat. Povolební Sněmovna by nemohla přehlasovat ani případné senátní úpravy novely kvůli tomu, že normu do horní komory vyslala ještě v předvolebním složení.

Účelem návrhu ústavního zákona je reagovat na nově zesilující bezpečnostní hrozby terorismu. Ke zbrani se legálně dostanou jen netrestaní, bezúhonní a způsobilí občané

„Účelem návrhu ústavního zákona je reagovat na nově zesilující bezpečnostní hrozby, zejména pokud jde o nebezpečí násilných aktů, např. izolovaných teroristických útoků, aktivních útočníků, popř. jiných násilných hybridních hrozeb,“ vysvětluje svůj nápad vnitro. „Zkušenosti některých zahraničních států ukazují, že přítomnost ozbrojené veřejnosti může být v těchto situacích rozhodujícím faktorem,“ tvrdí vnitro.

Podle oficiálních policejních statistik, které vnitro zmiňuje, bylo v Česku registrováno k počátku prosince loňského roku 798 424 zbraní všech kategorií. Z tohoto počtu je 357 338 zbraní kategorie B – podléhajících povolení –, které by mohly být nejspíše použity k ochraně života, zdraví nebo majetku. Nejvíc je z této kategorie mezi lidmi samonabíjecích pistolí, následují revolvery a nejméně je samonabíjecích pušek.

Podle statistik za rok 2015 vlastní zbrojní průkaz 292 tisíc Čechů. Povolení navíc rozhodně nedostane každý. Ke zbrani se legálně dostanou jen netrestaní, bezúhonní občané, kteří jsou k vystavení průkazu zdravotně způsobilí.

Nově má obvodní lékař žadatele v případě pochybností poslat i na psychologické testy. Ty prověřují pozornost, inteligenci a osobnostní rysy. „U probantů, kteří toto vyšetření absolvují, zjišťujeme míru agresivity i další oblasti, jako je obecně vztah k lidem nebo ovládání emocí,“ uvádí psycholožka Věra Rejlová.

www.parlamentnilisty.cz

http://www.euportal.cz/Articles/18275-...vat-o-teto-klicove-zalezitosti-a-.aspx

Přílohy