Dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany chceme prosadit, tvrdí senátor Jonáš

03.02.2012

Jihlavské listy | Rubrika: Region | Strana: 4 | autor: Antonín Zvěřina, ČTK


Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany není lhostejná samosprávám z okolních obcí, vydaly proto memorandum.

Samosprávy z okolí Dukovan požadují stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně do roku 2025. Nelíbí se jim, že energetická firma ČEZ upřednostnila dostavbu jihočeského Temelína.
Podle obcí kolem Dukovan i obou dotčených krajů hrozí to, že životnost dukovanských bloků skončí dřív, než bude spuštěn nový energetický zdroj. To by podle nich přineslo velký sociální propad regionu a vysokou nezaměstnanost.

Stoupla by nezaměstnanost

V dukovanské elektrárně pracuje přes tisíc lidí. Ti samozřejmě zaměstnávají další stovky lidí v navazujících službách.
Podle senátora Vítězslava Jonáše (ODS) by kvůli jejímu uzavření mohla míra nezaměstnanosti kolem Dukovan stoupnout na 25 až 30 procent, už teď je Třebíčsko s nezaměstnaností přes dvanáct procent hospodářsky nejslabší částí Vysočiny. „Nedovedu si představit, kolik by zůstalo obyvatel v obcích, kde už staví domky energetici. Největší dopad by byl pro město Třebíč, kde bydlí podstatná část zaměstnanců elektrárny,“ poukázal bývalý starosta obce Dukovany Jonáš.
V Třebíči počet obyvatel v souvislosti s výstavbou Dalešické přehrady, která dodává do elektrárny vodu, a výstavbou samotné elektrárny narostl zhruba na dvojnásobek.
Na setkání na sklonku ledna v dukovanském zámku proto zástupci obcí, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje podepsali Memorandum o zachování a udržení provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Iniciativu podpořili

Iniciativu podpořila i třebíčská hospodářská komora a Západomoravská vysoká škola Třebíč. Prosazení požadavků z memoranda chtějí samosprávy vymáhat na vládě i na firmě ČEZ, která provozuje obě české jaderné elektrárny. Založit kvůli tomu chtějí i zájmové sdružení.
„Chceme věci vzít do svých rukou a velmi intenzivně se snažit ovlivnit dění kolem jaderné elektrárny,“ vysvětlil iniciativu třebíčský starosta Pavel Heřman.
Dostavbu Dukovan podle Jonáše brzdí ČEZ kvůli nedostatku peněz. „Z ekonomických důvodů si stát může dovolit stavět jenom Temelín, a to ještě za předpokladu, že Dukovany budou dodávat veškerý zisk na jeho výstavbu,“ tvrdí senátor.
V memorandu je také požadavek na prodloužení životnosti stávajících dukovanských bloků nejméně do roku 2025. Zástupci firmy ČEZ na tiskové konferenci v elektrárně uvedli, by Dukovany mohly vyrábět proud až do roku 2045, pokud to umožní stav zařízení. Rozhodnutí o možném zahájení stavby pátého dukovanského bloku ještě nepadlo.

Požadují studii

Požadavky memoranda by podle účastníků měly být začleněny do státní energetické koncepce, která by podle nich měla být ještě letos předložena ke schválení do parlamentu. Vláda by podle nich měla také zajistit vypracování studie o sociálních a ekonomických dopadech odstavení Dukovan.
Dukovanská elektrárna funguje téměř 27 let, licence k provozování každého ze čtyř atomových bloků se obnovuje po deseti letech. Nyní bude ČEZ žádat znovu o licenci u prvního bloku v roce 2014. Dukovany, které jsou největším tuzemským zdrojem elektřiny, loni dodaly do sítě 14,369 terawatthodin proudu.
Zhruba v polovině ledna se premiér Petr Nečas sešel se senátory Vítězslavem Jonášem a Milošem Vystrčilem. Nemluvilo se o ničem jiném než o energetice. „Premiér nás během našeho rozhovoru několikrát velmi důrazně upozornil na nezpochybnitelnost dostavby Jaderné elektrárny Temelín, zároveň však vyjádřil plnou podporu pokračování dalšího provozu elektrárny Dukovany včetně budoucí výstavby dalšího bloku. Za důležitý považuji i osobní slib pana premiéra, že navštíví elektrárnu Dukovany a Třebíčsko a na setkáních se zástupci regionu bude svoji podporu Dukovanům garantovat,“ okomentoval průběh rozhovoru senátor Jonáš.

Premiér jim rozumí

„Naše výměna názorů s premiérem byla velmi otevřená a osobně jsem cítil, že premiér našemu tlaku na garance zajištění dalšího provozu a budoucí stavby bloku v Dukovanech rozumí a že s ním souhlasí,“ doplnil komentář Vítězslava Jonáše Miloš Vystrčil.
„Zajištění maximální vládní podpory v souvislosti s prodloužením fungování elektrárny Dukovany minimálně do roku 2025 nám samozřejmě nestačí. Mým cílem zůstává, a budu na tom nadále pracovat, zajistit i maximální garance pro výstavbu nového dukovanského bloku a také zpracování krizového scénáře pro případ nezajištění potřebného prodloužení pro stávající bloky.
Jedině výstavba nového bloku nám na Dukovansku a Třebíčsku umožní šanci na další rozvoj a prosperitu,“ uzavřel výsledky jednání s premiérem senátor Jonáš.

Čisté svědomí

Ten se k problematice obšírně vyjadřuje i na svých webových stránkách. „Jsem přesvědčen, že najdeme mnoho ochotných politiků, erudovaných odborníků a především racionálně myslících lidí, kteří nám pomůžou k prosazení rychlého a zodpovědného řešení JE Dukovany.
Pokud se nebudeme sami starat o naši elektrárnu, můžeme se nejen dočkat ohrožení energetické bezpečnosti regionu a státu, ale zejména obrovského sociálního kolapsu, který náš region zařadí do společnosti nejchudších regionů v celé ČR. To přece nechceme.
Proto přílišná loajalita k řešení současného rozvoje jaderné energetiky v České republice, prosazovaná ze strany ČEZ a vlády není dnes namístě. Musíme se řešení aktivně zúčastnit tak, abychom před budoucími generacemi na Vysočině měli čisté svědomí,“ vyjádřil se Jonáš.

Přílohy