Energetické Třebíčsko se rozrostlo o další členy

14.02.2014

Horácké noviny | Rubrika: Publicistika | Strana: 4


TŘEBÍČ - Na valné hromadě Energetického Třebíčska, která se konala 3. února, byli přijati noví členové: Tedom, B-technik, Archatt, Výzkumný ústav jaderných elektráren a firma Kapucín. V současné době má Energetické Třebíčsko sedmnáct členů.

„Být členem Energetického Třebíčska znamená přispět k rozvoji regionu a udržení schopností, které region získal při provozování jaderného zdroje. Současně je členství v této organizaci přínosné i z hlediska navázání kontaktů s představiteli firem, které stejně jako naše firma, mají zájem na kontinuitě tradice energetiky v tomto regionu,“ říká Radek Říha za Výzkumný ústav jaderných elektráren. Tato firma se zabývá přípravou a realizací prací při zprovozňování jaderných elektráren, řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren a tepláren. Dalším členem, který je v Energetickém Třebíčsku od konce minulého roku, je ENVINET. „Smysl působení v tomto Sdružení vidíme především v podpoře dlouhodobého bezpečného provozu Jaderné elektrárny Dukovany, případně výstavby dalšího jaderného energetického zdroje v našem regionu. Podporujeme tuto myšlenku jako zaměstnanci firmy, jejíž aktivity jsou již dvacet let těsně spojeny s jadernou energetikou, i jako občané Třebíčska. Dukovanská elektrárna je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu a velkou měrou přispívá k rozvoji okolních obcí. Chceme, aby bylo Třebíčsko i nadále energetickým regionem s dlouhodobou tradicí,“ vysvětluje důvody členství ENVINETu Larisa Dubská, ředitelka pro HR a marketing.

Senátor Vystrčil a poslankyně Fischerová podporují Dukovany

Hostem valné hromady Energetického Třebíčska byl senátor Miloš Vystrčil a poslankyně Jana Fischerová. Oba vyjádřili jednoznačnou podporu pátému bloku v Dukovanech. „Dukovany jsou pro nás prioritou. Silně vnímám velkou podporu starostů v okolí elektrárny,“ pronesla Fischerová. „Existuje jasné stanovisko Kraje Vysočina pro podporu jaderné energetiky na Třebíčsku a pro podporu výstavby pátého bloku. Jsem připraven pomoci, je to zásadní rozhodnutí, které výrazně ovlivní budoucnost regionu,“ vyjádřil podporu senátor Vystrčil, který je zároveň krajským zastupitelem. Členové Energetického Třebíčska podporu vítají a jsou rádi, že zákonodárci z Vysočiny si nutnost řešit Dukovany vážně uvědomují. Sdružení v čele s předsedou Vítězslavem Jonášem bude hovořit s dalšími politiky napříč politickými stranami. „Důležitý je výsledek,“ shrnul Vítězslav Jonáš.

Připravuje se konference o budoucnosti elektrárny v senátu a v regionu

V Aktualizaci státní energetické koncepce se uvádí, že výstavba nového jaderného zdroje se uskuteční v některých lokalitách současných jaderných elektráren. „Proto apelujeme na všechny zodpovědné představitele našeho státu, aby se věnovali budoucnosti elektrárny Dukovany a učinili takové kroky, aby nenastala podobná situace jako například při uzavření dolu Paskov. Proto je nutné zpracovat variantní řešení, to je přednostní výstavba nového bloku v Dukovanech s posouzením dopadů na ekonomiku, bezpečnost, energetiku a sociální aspekty,“ zdůrazňuje Jonáš. V současné době v regionu probíhá socio-ekonomický výzkum, který zajišťuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem a Západomoravskou vysokou školou. Jeden z cílů je zhodnocení socio-ekonomických dopadů v případě ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany. „Na pracovních schůzkách, které již proběhly s řešiteli projektu z Univerzity Karlovy, bylo dohodnuto, že veškeré činnosti budou probíhat tak, aby první předběžné výsledky mohly být prezentovány na konferenci v senátu v květnu a na konferenci v našem regionu, která se uskuteční letos v červnu,“ doplnil Bedřich Mozor, který je spoluřešitelem výzkumu za Energetické Třebíčsko.

Přílohy