Hodně sil, zdraví a také optimismu

31.12.2021

MF Dnes | Rubrika: Z domova | Autoři: Eva Pospíšilová, Vojtěch Janda


Mějme v roce 2022 společnou naději. MF DNES oslovila představitele veřejného života s žádostí o novoroční poselství.
 

Petr Fiala

premiér

Popřál bych České republice co nejvíce spokojených občanů, kteří se do budoucnosti dívají s optimismem, přestože situace nebude snadná. Přál bych si, abychom se všichni více zaměřovali na to, co nás spojuje, než rozděluje. Abychom dokázali najít společnou řeč, protože koneckonců máme všichni jeden cíl. A tím je prosperující Česká republika.
 

Miloš Vystrčil

předseda Senátu

Slušnost není slabost. Naopak vytrvalá a důsledná slušnost je velkou silou, která v roce 2021 několikrát, možná pro některé i trochu překvapivě, zvítězila. Tyto věty mě napadly jako první v okamžiku, kdy jsem byl požádán o stručný vzkaz nebo zprávu či novoroční poselství pro rok 2022. Jsem přesvědčen, že se jedná pro nás pro všechny o zásadní a velmi dobrou zprávu, a věřím, že zároveň také výzvu nebo alespoň inspiraci. Přeji nám všem dobrý a slušný rok 2022 a dostatek víry, zdraví, energie a chuti se ctí a úspěšně zvládat věci příští.
 

Markéta Pekarová Adamová

předsedkyně Sněmovny

Myslím, že uplynulý rok nám opět ukázal, že síla je v lidech. Velká část společnosti táhla za jeden provaz, a to nejen v koronavirové krizi, neuvěřitelná pomoc se dostala také obětem tornáda na jižní Moravě. Byl to zároveň rok, ve kterém jsme společně vyjádřili touhu po návratu odpovědnosti a hodnot do politiky. Naším úkolem je tuto vůli zhmotnit do konkrétních činů.

Přeji všem lidem zdraví, krásné chvíle se svými blízkými a ať je rok 2022 o naplněných příležitostech v osobním i veřejném životě.
 

Vlastimil Válek

ministr zdravotnictví

Pro rok 2022 nám všem přeji, aby to byl rok změny, kdy v boji s koronavirem začneme vítězit a vracet se k normálnímu životu bez omezujících, ale často nutných opatření. Díky celosvětovému úsilí máme k dispozici očkování, které opravdu výrazně zvyšuje ochranu proti covidu, máme zkušenosti s jeho chováním a máme také experty, kterým nasloucháme při našem postupu. To můžu jako ministr zdravotnictví garantovat.

Pokud ale chceme začít s koronavirem normálně fungovat, tak je to na nás všech. Chtěl bych vás proto všechny poprosit, očkujte se a dodržujte protiepidemická opatření. Jsou a budou tvořena lidmi, kteří jsou ve své oblasti těmi nejlepšími experty a reprezentují českou vědu. Čím důsledněji tak budeme činit, tím dříve se omezení zbavíme. Přeji vám hodně štěstí, zdraví, a především úspěšný rok 2022.
 

Andrej Babiš

šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO

Pro mě je tenhle nový rok nový začátek. Začínám znovu a těším se na to. Přeji vám všem čtenářům MF DNES, kteří jste se taky rozhodli s něčím začít, hodně sil a odvahy, ať už jde o malou, nebo velkou věc. Ať už jste se třeba rozhodli začít cvičit a hubnout tak jako já, nebo nějak změnit svůj život k lepšímu. Přeji vám všem odvahu vytrvat. A samozřejmě přeji také hodně zdraví a lásky pro vás všechny i vaše blízké.
 

Jiří Rusnok

guvernér České národní banky

Vážení čtenáři MF DNES, do nového roku vám přeji pevné zdraví a optimismus, že se vše v dobré obrátí. Věřím, že pro ekonomiku bude v roce 2022 klíčový postupný pokles inflace k úrovni, která je považována za stabilní a zdravou, to je ke dvěma procentům ročně. Mohu vás ujistit, že Česká národní banka pro to udělá maximum, protože nízkoinflační prostředí je podmínkou nutnou pro dlouhodobou prosperitu ekonomiky. České společnosti bych pak popřál soudržnost a návrat do dob bez koronavirových omezení.
 

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Přál bych všem lidem napříč světadíly, aby pandemie covidu-19 pominula a s ní pominulo i ochromení sociálních kontaktů, které přispělo k jisté atomizaci společnosti a jejímu dalšímu rozdělení. Přál bych si, aby se obnovila vzájemná solidarita, pochopení a sounáležitost mezi lidmi bez rozdílu jejich etnického či sociálního postavení. Přál bych si, aby se nám podařilo úspěšně zvládnout "Nový zelený úděl" a Evropa se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem.
 

Tomáš Zima

rektor Univerzity Karlovy

Máme za sebou další náročný rok, během něhož jsme kromě všech obvyklých starostí museli dále čelit nákaze, která nám znemožnila žít naše normální životy. Prožili jsme a prožíváme období, jež vneslo do našich životů velkou nejistotu, strach, a i smutek. Ale také přineslo naději, solidaritu a víru v lidské vědění. Mysleme nyní na ty naše blízké, které nemůžeme navštívit, potěšme je vlídným slovem. Každá takováto zdánlivá drobnost je nyní více než potřebná. Mějme společnou naději a mysleme na to, že zodpovědnosti, ohleduplnosti a solidarity není nikdy dost. Přeji nám všem pevné zdraví, optimismus a naději do roku 2022!
 

Dominik Duka

kardinál a pražský arcibiskup

Rád bych vám popřál do nového roku 2022 našeho letopočtu, nebo přesněji řečeno po Kristu, radostný a požehnaný rok, který stojí před námi. Víme, že v uplynulém roce jsme byli trápeni, tak jako vloni, pandemií koronaviru, ale že také na nás dolehly důsledky této celosvětové krize v podobě ekonomických těžkostí, které se dotýkají každého z nás, každé rodiny, ale také celé společnosti v naší vlasti. Přejme těm, kteří nesou odpovědnost za život a rozvoj této země, aby ve světle pravdy a spravedlnosti dokázali nalézat potřebná řešení. Je také důležité, abychom i v tomto roce byli bdělí a usilovali o skutečnou svobodu a pravou demokracii.
 

Igor Stříž

nejvyšší státní zástupce

Tak jako veškerý život společnosti i práci orgánů činných v trestním řízení ovlivnila už druhý rok za sebou pandemie nemoci covid–19. A já bych chtěl velmi ocenit, že přes všechny překážky se státní zastupitelství snaží vykonávat svou působnost a prosazovat trestní spravedlnost poctivě a odpovědně. Rád bych, aby ve všech oblastech života, tedy i ve světě práva převažovala slušnost a úcta, protože pak je vše snazší! Nejen všem svým kolegům, ale každému z nás přeji hodně sil, pevné zdraví a pracovní i životní optimismus.
 

Miroslav Bárta

egyptolog

V nadcházejícím roce přeji nám všem především to, co mohlo být v našich podmínkách již dlouho skutečností. Totiž, aby naše země prosperovala díky myšlenkám a nápadům a aby v naší zemi vládli a spravovali věci veřejné takoví lidé, na které budeme hrdí a budeme si jich vážit. Přeji každému z nás, aby se nám dařilo zlepšovat stav společnosti a světa kolem nás a zároveň abychom byli schopni si uvědomit (a chovat se stále více podle toho), že náš svět je jen jeden a že to, co se děje zdánlivě daleko od našeho bytí, se nás rozhodně také týká. Přeji každému z nás, abychom vnímali a chápali svět v jeho celistvosti a reálnosti.

Přílohy