Jednání s ministerstvy bývá prý bezbřehé jako amarouny

16.09.2015

Jihlavský deník | Rubrika: Publicistika | Strana: 6


Je to bezbřehé jako amarouny! Tolik jeden z výroků hejtmana Kraje Vysočina z jednání krajského zastupitelstva, kterým kritizoval slabou úroveň možností domluvy krajů s ministerstvy ohledně přípravy čerpání evropských peněz na roky 2014 až 2020. Možná k překvapení mnohých se vlna kritiky na byrokratizaci a nekoncepční přístup v oblasti přípravy čerpání evropských fondů snesla na současnou vládu nejen ze strany opozičních zastupitelů, ale kritické hlasy zazněly i ze strany hejtmana Jiřího Běhounka.

„Je pikantní, že největšími kritiky navrhovaného způsobu čerpání evropských fondů v nadcházejícím plánovacím období se stávají současní vládci na krajích. Způsob čerpání evropských fondů totiž nastavuje a připravuje svými rozhodnutími současná vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou z ČSSD a naprostá většina hejtmanů pak právě za tuto stranu v krajských volbách kandidovala,“ okomentoval průběh debaty na krajském zastupitelstvu krajský zastupitel a senátor Miloš Vystrčil.
„Nemyslím si, že je možné se neustále opakovaně vymlouvat na chyby předchozích vlád a ministrů. Považuji to za nedůstojné. Zakopaný pes je totiž již evidentně v rukách současné vlády,“ dodal k diskusi Radek Černý.
„Množství různých koncepcí, akčních plánů, záměrů, analýz a dalších přehledů a dokumentů, které musí kraje připravovat, neustále narůstá. Připadá mi, že se vláda a kraj domnívají, že čím více popíšeme papírů, tím se budeme mít lépe. Opak je pravdou,“ podotkl předseda klubu zastupitelů za ODS Ota Benc.
Dalším podrobně diskutovaným tématem byla přístupnost podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina a Rady Kraje Vysočina. Několik zastupitelů Ota Benc, Radek Černý, Miloš Vystrčil, Jana Fischerová vyslovilo názor, že Krajský úřad v některých případech bezdůvodně nezveřejňuje podkladové materiály.
„Kraj Vysočina v poslední době zbytečně znepřístupňuje některé podkladové materiály pro občany Vysočiny. Je to zbytečný ústup od transparentnosti. Jedná se například o nezveřejňovaní členů hodnoticích komisí nebo darovacích smluv. Myslím si, že každý, kdo je Krajem Vysočina obdarován, by měl mít v darovací smlouvě podmínku, že jeho údaje jako příjemce, jsou veřejné. Nevidím žádný důvod, aby byla totožnost obdarovaných tajena,“ vyjádřil se Miloš Vystrčil.
V rámci projednávání bodu s názvem Společné prohlášení Sousedský dialog 2030, jedná se o projekt s rakouskými spolkovými zeměmi, Jana Fischerová uvedla: „Vím, že Kraj Vysočina je dlouhodobě v povědomí pana rakouského velvyslance v České republice doktora Ferninanda Trauttsmansdorffa jako příklad velmi dobré přeshraniční spolupráce se spolkovou zemí Horní Rakousko. Proto i vítám dlouhodobější smlouvu se spolkovými zeměmi Dolní Rakousko, Horní Rakousko a městem Vídeň. Uvítala bych v rámci této spolupráce ještě větší provázanost mezi mladými lidmi, zejména výměnu mezi středními školami. Znám školy v našem kraji, které si chtěly najít své partnerské školy v Rakousku, ale doposud ani tato přeshraniční spolupráce tomu nepomohla.“

Jaroslav Makovec, regionální manažer ODS na Vysočině

***

„Množství různých koncepcí, akčních plánů, záměrů, analýz a dalších přehledů a dokumentů, které musí kraje připravovat, neustále narůstá.“ Ota Benc, předseda klubu krajských zastupitelů za ODS

Přílohy