Jsme připraveni okamžitě jednat a udělat maximum, aby byl volební zákon spravedlivý

03.02.2021

senat.cz | 16:20 | Autor: Sue Nguyen


Senát je jakožto ochránce ústavnosti a stability připraven okamžitě jednat a udělat maximum pro to, aby byl volební zákon spravedlivý, objektivní a dobrý. Na tiskovém briefingu to řekl v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které zrušilo části volebního zákona, předseda Senátu Miloš Vystrčil. Spolu s 1. místopředsedou Jiřím Růžičkou se shodli na tom, že úprava volebního zákona by měla být hotová do konce května, musí jí však předcházet politický konsenzus. Miloš Vystrčil proto iniciuje schůzku předsedů senátorských a poslaneckých klubů a vedení obou komor českého parlamentu.

 

„Jsem rád, že Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil svojí nezávislost. Nenechal se ovlivnit ani dopisem pana prezidenta Zemana a rozhodl tak, jak si myslí, že je správné,“ oceňuje Miloš Vystrčil. „Nám nezbývá než to rozhodnutí respektovat, na druhé straně musím říci, že by bylo velmi dobré, kdyby to rozhodnutí přišlo dříve.“

 

Senát se podle Vystrčila bude svými kroky snažit zamezit destabilizaci politického systému. Smyslem jím navrhované schůzky zástupců senátorských a poslaneckých klubů je nejprve nalézt politickou dohodu o tom, zda má úprava volebních pravidel proběhnout v minimalistické verzi se zachováním volebních krajů, nebo zda přistoupit k větší revizi.

 

„Zcela nepochybně se musíme nejdřív shodnout na těch principech,“ reaguje Jiří Růžička, který jakožto signatář ústavní stížnosti z roku 2017 rozhodnutí Ústavního soudu přivítal. „Mám pocit, že je to náprava velké křivdy a velké nespravedlnosti, která ve volebním systému ČR v uplynulých mnoha letech byla. Demokracie nepochybně není to, že ten, kdo má více, tak bude mít ještě více, a bude tím pádem válcovat všechny ostatní. Demokracie by měla počítat i s menšinou, mám na mysli politickou menšinu, tak je to také zakotveno v ústavě.“

 

Odkaz na článek.

 

Videozáznam tiskového brífinku:

 

Textový záznam tiskového brífinku:

MILOŠ VYSTRČIL, předseda Senátu

Dobrý den, dámy a pánové,

na úvod mi dovolte, abych řekl, že, sám za sebe i za Senát, jsem rád, že Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil svoji nezávislost, nenechal se ovlivnit ani dopisem pana prezidenta a rozhodl tak, jak si myslí, že to je správné. Nám samozřejmě nezbývá nic jiného než to rozhodnutí respektovat. Na druhé straně musím říci, že by bylo velmi dobré, pokud by to rozhodnutí přišlo dříve.

Přesto – my jako představitelé a ochránci ústavnosti a stability nyní jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom co nejdříve našli řešení a upravili volební zákon takovým způsobem, jak zní výrok Ústavního soudu, aby tedy potom volby do Poslanecké sněmovny mohly proběhnout naprosto v pořádku a nedošlo k žádným problémům.

Za tím účelem jsme již podnikli první kroky a po domluvě s panem prvním místopředsedou a následně po mých telefonických hovorech s naprostou většinou předsedů senátorských klubů, bohužel se mi nepodařilo se dovolat panu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, jsme se dohodli, že budu iniciovat schůzku všech předsedů poslaneckých a senátorských klubů za tím účelem, abychom si řekli, jakým způsobem si politická reprezentace České republiky, obě dvě komory představují, že bychom mohli upravit volební zákon, aby mohl být přijat co možná nejdříve, aby maximálně vyhověl výroku Ústavního soudu. Očekávám, že tato schůzka předsedů senátorských a poslaneckých klubů a případně vedení obou komor proběhne co možná nejdříve.

Zároveň samozřejmě jsem také zaregistroval, že obdobnou aktivitu na úrovni předsedů politických stran začíná vyvíjet ministr vnitra, pan Hamáček. Já sám za sebe musím říci, že jsem přesvědčen, že volební zákon je výsostnou věcí, kterou musí rozhodovat komory, a že je důležité, aby se komory sešly, aby sešli jejich zástupci a následně řekli, jakým směrem se budeme ubírat. A potom je na ministerstvu vnitra, příp. i na ministrovi vnitra, aby případně vládní předlohu tohoto zákona připravili. Samozřejmě nic nevylučuje, aby jednali i předsedové politických stran. To té věci může jedině pomoci.

Co se týká vlastního výroku Ústavního soudu, tak došlo jednak ke zrušení toho přepočtu a určování počtu hlasů v jednotlivých volebních obvodech. A potom bylo zrušeno aditivní kvórum. Co se týká zrušení aditivního kvóra pro koalice, tam já z toho rozhodnutí Ústavního soudu čtu i nepřímý vzkaz toho, že za politickou stranu je potřeba v případě voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kandidují koalice, vnímat vlastně tu volební stranu, a že celá ta volební strana je jedinou stranou, která by potom měla být vnímána jako vítěz voleb – jako celek, nikoli že by potom třeba někdo mohl uvažovat o tom, že je potřeba nazpátek po proběhnutí voleb, zase nazpátek dělit na jednotlivé strany a jejich výsledky.

Co se týká přepočtu použití tzv. d‘Hondta, tak tam jste si asi všimli, že Ústavní soud nezrušil volební kraje. Nabízí se hned několik možností, jakým způsobem se tedy se vzniklou situací vypořádat, jak možnost minimalistická, tak možnost nějaká maximalistická. Já si myslím, že právě by bylo dobré, abychom se nejdříve poradili, kterou cestou se vydáme, aby nedošlo k tomu, protože volební zákon je zákon, který je obsažen v čl. 40 ústavy, nedošlo k tomu, že si navzájem potom Senát a Sněmovna budeme vyměňovat tento zákon tak dlouho, než se neshodneme, protože toho času je opravdu málo. Tolik asi na úvod ode mě.

Ještě jednou na závěr chci deklarovat za Senát Parlamentu ČR, že jsme připraveni jednat okamžitě, že jsme připraveni udělat maximum pro to, aby ten volební zákon, upravený volební zákon byl spravedlivým, objektivním a dobrým zákonem, že jsme připraveni tak činit, řekl bych, relativně velmi objektivně, protože přímo se nás tento volební zákon jako senátorů netýká. Věříme, že stejným způsobem k tomu přistoupí i poslanci.

 

JIŘÍ RŮŽIČKA1. místopředseda Senátu

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

navážu jenom krátce na to, co zde řekl pan předseda Senátu, že jsme jako Senát připraveni okamžitě začít pracovat na změně volebního zákona. To také dokládá i to, že tady stojíme teď vedle sebe jako zástupci dvou různých největších klubů senátních. Mě ten dnešní výrok, který přinesl Ústavní soud, dělá velkou radost, dělá mi velkou radost především proto, že jsem byl jedním z těch signatářů, kteří podepsali tu ústavní stížnost k Ústavnímu soudu před těmi více než třemi lety. Mám pocit, že je to náprava velké křivdy a velké nespravedlnosti, která v tom volebním systému ČR v uplynulých vlastně mnoha letech byla.

Demokracie nepochybně není to, že ten, kdo má více, tak bude mít ještě více, a bude tím pádem válcovat všechny ostatní. Demokracie by měla počítat i s menšinou, mám na mysli politickou menšinu, tak je to také zakotveno v té ústavě. Z tohoto pohledu musím velice poděkovat Ústavnímu soudu, že dokázal zrevidovat svůj názor, svůj výrok, který učinil před 20 lety, kdy tu stížnost, která už byla podobná, tehdy zamítl a uznal, že aditivní kvórum nemá žádný smysl a že je nespravedlnost i v tom rozdělování těch dalších hlasů. Ta radost samozřejmě je doprovázena i určitou starostí, protože teď nás čeká hodně práce, abychom se dohodli. Ale pokud bude vůle, tak se dohodnout samozřejmě dokážeme.

Poslední poznámka je ta, že rozumím vlastně i tomu, proč jsme čekali na výrok Ústavního soudu tak dlouho. Byla doba, bylo dost doby na to, aby se politické strany parlamentní dohodly na změně volebního zákona, aby tedy byl spravedlivější a vyváženější. Ty politické strany to neudělaly. Za těch x let. Dneska už jim nic jiného nezbude, a já jsem rád, jsme skutečně, jak už pan předseda říkal, na to připraveni.