Krajské zastupitelstvo schválilo příspěvek 500 miliónů na Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě

15.06.2021

jihlavske-listy.cz | Rubrika: Aktuality


Širší diskuze členů dnešního krajského zastupitelstva předcházela schválení finančního příspěvku ve výši 500 miliónů korun, které je Kraj Vysočina připraven přispět městu Jihlava.

Jihlava je hlavním investorem stavby objektu za 1,45 miliardy korun, který Vysočině umožní konání nadregionálních akcí a to nejen díky strategickému umístění v centru regionu, ale i v ideální blízkosti dálnice D1.

Dalším krokem, který bude předcházet poskytnutí krajské dotace je schválení a uzavření dotační smlouvy. V ní bude upraven i průběh spolufinancování ze strany kraje – v roce 2022 je kraj připraven arénu podpořit 150 miliony korun, o rok později 200 miliony korun a v roce 2024 posledními 150 milióny korun. Financování tohoto výjimečného projektu předpokládá poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky nebo z prostředků Národní sportovní agentury České republiky ve výši 300 miliónů korun.

Nová aréna plánovaná k výstavbě v lokalitě současného jihlavského zimního stadionu je koncipována jako multifunkční kapacitní objekt – kromě ledního hokeje s parametry pro extraligu je zde možné pořádat další sportovní akce, jako jsou například krasobruslení, revue, tenis, futsal, volejbal, badminton, florbal, házená, box, bojové sporty, gymnastika, aerobik a řada dalších.

Z kulturně společenských a komerčních akcí bude možné arénu využít pro koncerty, divadlo, taneční soutěže, výstavy, kongresy, módní přehlídky, kino, apod.

Kapacitu pro jednotlivé akce je možné variabilně upravovat a aréna umožní využití od menších akcí pro 500 diváků, přes standardní konfiguraci 5 750 diváků s volnou centrální sportovní plochou až po akce kulturní s kapacitou až pro 7 500 diváků.

Počet diváků byl stanoven na základě zkušeností z historie provozu stávajícího stadionu a na základě informací od provozovatelů podobných objektů v rámci republiky. Zásadním rozdílem mezi starým a novým stadionem bude uživatelský komfort návštěvníků, většina z nich bude mít, na rozdíl od současného stadionu, k dispozici místa k sezení.

Řekli v rámci schvalování dotace na realizaci projektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě:

*„ Všichni zastupitelé známe rozpočtové možnosti kraje. Není to poprvé, kdy schvalujeme a pracujeme s tak vysokou částkou. Mluvíme o projektu veřejně prospěšném, který bude směřován do krajského města. I v minulosti kraj směřoval podporu do jiných částí regionu, zohlednili jsme potřeby, výjimečnost i další okolnosti. Mluvím například o výstavbě operačních sálů za 450 miliónů korun pro Nemocnici Třebíč, jde o krajskou investici, která však bude sloužit nejen občanům ze spádové oblasti Třebíče, stejně tak je tomu v případě nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov, který přijde na 570 miliónů korun. Chápu tyto projekty jako službu pro veřejnost, stejně jako stavby obchvatů za miliardy korun. Kraj na tyto stavby získává nemalé evropské dotace, ale stále jsou to veřejné finance. Budeme i nadále hledat výjimečné projekty a budeme je chtít podporovat. Budeme se i nadále chovat tak, aby růst a rozvoj regionu byl spravedlivý,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

„Ubezpečuji kolegy zastupitele, že částka na podporu výstavby je konečná. Město Jihlava počítá s tím, že peníze na provoz půjdou za městem. To byl náš slib a sliby se mají plnit,“ deklarovala zastupitelka a primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

„Arénu si město Jihlava zaslouží. Upozorňuji však, že 500 miliónů korun pro Jihlavu bude někde chybět,“ sdílel své obavy zastupitel Radek Zlesák, který také předložil zastupitelstvu protinávrh, který však nebyl prohlasován.

„Musíme se rozhodnout, zda udržíme soudržnost regionu s krajským městem Jihlava. Je pro mě dobrý signál, že kraj a město chtějí postupovat společně,“ uvedl zastupitel a poslanec Jiří Běhounek.

„Snažíme se vytvářet tzv. póly růstu, podpořit věci výjimečné. Krajské město našlo odvahu k realizaci výjimečného projektu. Vybudování horácké arény je šancí pro celou Vysočinu, ne jen pro Jihlavu,“ připomněl zastupitel a senátor Miloš Vystrčil.

 

Odkaz na článek.

Přílohy