Návrhy úspor vyvolaly odpor škol

28.02.2011

Jihlavské listy, strana 1, Titulní strana


S výjimkou okresních měst se mají v kraji Vysočina utlumovat víceletá gymnázia. Tento návrh kraje, který je součástí chystaných úspor ve školství, však vyvolal odmítavou reakci na školách.

?? Jiří Varhaník, David Kratochvíl, Jan Mazanec Region Otevřený dopis krajské radní Marii Kružíkové napsali studenti Gymnázia ve Velkém Meziříčí. Reagují v něm odmítavě na hrozící útlum a slučování svého gymnázia s dalšími školami. Podobně se k plánům kraje na omezování škol mimo okresní města staví i na dalších místech, např. v Telči.

            Podle ministerstva školství je však síť českých středních škol s ohledem na klesající počet žáků přebujelá a neekonomická. Loni byl převis nabídky míst na SŠ téměř 50 tisíc. Klesá také kvalita, na maturitní obory jsou přijímáni i čtyřkaři. Revidováno má proto být kolem dvaceti až třiceti procent škol.

            Kraj Vysočina aktuálně navrhuje zachovat víceletá gymnázia v okresních městech, v těch menších mají být zrušena. Podle krajské radní pro oblast školství Marie Kružíkové má být přitom zachována šíře nabídky vzdělávacích možností na SŠ v rámci kraje.

            Plnoletí studenti Gymnázia ve Velkém Meziříčí však očekávají od navrhované redukce a slučování své školy s dalšími školami výrazné snížení kvality. Nelze také podle nich hovořit o rovnosti přístupu ke vzdělání, pokud někteří žáci budou muset na osmileté gymnázium dojíždět desítky kilometrů.

            Podobné obavy vyjadřuje i vedení Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč. Spolu s radními města vedení školy odmítá rušení svého víceletého gymnázia a chce jít pouze cestou redukce počtu žáků. Hrozí prý totiž mj. ztráta konkurenceschopnosti vůči středním školám v sousedním Jihočeském kraji.

            Hrozbou zrušení telčského víceletého gymnázia se aktuálně zabývá i senátor Miloš Vystrčil, který gymnázium v Telči absolvoval. „Návrh vnímám velmi rezervovaně, neboť podle mého názoru není v souladu s potřebami a koncepcí rozvoje kraje,“ říká senátor.

            O tématu útlumu víceletých gymnázií se tento týden vzrušeně debatovalo na krajském zastupitelstvu. Opoziční ODS poukázala na fakt, že ČSSD v roce 2008 ve svém volebním programu sama chtěla ukončit „nesmyslné slučování středních škol“.

            Ani sama ODS ale není v názoru na současné řešení situace jednotná. „Odchod bystřejších dětí vytváří sekty od nízkého věku a ztěžuje učení učitelům druhého stupně ZŠ,“ argumentoval např. pro rušení víceletých gymnázií starosta Humpolce za ODS Jiří Kučera z pozice dlouholetého ředitele základní školy. Více k tématu na straně 12 a 13

Přílohy