Největší omezení svobody od roku 1989?

22.08.2017

ČT 24 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Stavebním zákonem se bude zabývat Ústavní soud. Strana zelených podala ústavní stížnost, podepsali ji senátoři napříč stranami. S cílem zrychlit povolovací procesy totiž podle nich norma protiústavně omezuje právo veřejnosti účastnit se územního a stavebního řízení.

Anna KLÍMOVÁ, redaktorka
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
D8 přes České středohoří, D11 u Hradce Králové, D52 přes Mikulov, nebo obchvat Frýdku-Místku. Stavby, které dokázaly zbrzdit připomínky ekologů. Schválená novela stavebního zákona jim už za 4 měsíce významně sváže ruce. S omezením práva veřejnosti na vstupování do povolovacích řízení nesouhlasí samotné spolky, ale taky část senátorů. 17 z nich už minulý týden podepsalo ústavní stížnost, kterou iniciovala Strana zelených. Chtějí zrušit celou část zákona, změna podle nich nedopadá jen na spolky, ale i na jednotlivce a nepřiměřeně tak zasahuje do jejich práv.

Matěj STROPNICKÝ, předseda strany /Zelení/
--------------------
Nelze stavět transparentně bez toho, aniž by existovala veřejná kontrola. Ta veřejná kontrola probíhá právě tím, že se lidé do těch řízení zapojují.

Anna KLÍMOVÁ, redaktorka
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Obecně má ale stavební zákon pomoci jak podnikatelům, tak i drobným stavebníkům. Umožní třeba sloučit územní a stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí. Než mohl tento rodinný dům začít stavět, potřeboval desítky formulářů a povolení od různých úřadů. Na vyřízení některých čekal i několik měsíců.

Ladislav MIKULA, stavebník /Události, červenec 2016/
--------------------
Projekt trval 1 měsíc a dalších 12 měsíců trvalo stavební řízení i s obíháním správců sítí a komunikace.

Anna KLÍMOVÁ, redaktorka
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Právě čekací lhůty pro drobné stavitele by novela mohla zkrátit na polovinu. Sloučit všechny potřebné úřady na jedno místo se ale nepodařilo.

Irena BARTOŇOVÁ PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory ČR
--------------------
Pro toho občana to tak složité nebude, ale stejně bude muset pořád po těch různých resortech.

Anna KLÍMOVÁ, redaktorka
Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Na stavbu rodinného domu nebo rekreační chaty bude nově místo stavebního povolení stačit jednodušší ohlášení stavby. Úplně bez ohlášení budou moct majitelé rodinných domů postavit na svém pozemku skleník nebo například bazén. Změny budou platit od ledna. Anna Klímová a Zuzana Tejnická, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
No a my teď téma rozebereme podrobněji s hosty, kteří už jsou se mnou ve studiu. Jsou jimi Miloš Vystrčil, místopředseda ODS, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Dobrý večer.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
A proti němu senátor Ladislav Kos. Dobrý večer i vám.

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane senátore, pan poslanec ČSSD Václav Zemek během toho závěrečného hlasování ve, ve sněmovně řekl následující větu: "Je to nejzásadnější omezení účasti veřejnosti na veřejném mínění od listopadu 1989." Tím, že vy jste dnes podali tu ústavní stížnost, hlásíte se k tomuto výroku?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Já jsem pana Zemka slyšel přímo v parlamentu. Nevím, jestli je to nejsilnější omezení, ale nicméně omezení to je. Já v tom vidím negativum v tom, že jednak tedy veřejnost bude mít omezený přístup k těm územním a stavebním řízením v určitém směru, ale vidím to i jako negativní signál v tom, že vlastně se nechce, aby veřejnost se nějakým způsobem účastnila toho veřejného života, aby měla možnost něco ovlivňovat a myslím si, že i po té politické stránce to vydává dost vel..., dost silný negativní signál k tomu, aby se nějakým způsobem veřejnost zapojovala do veřejného dění.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Můžete být konkrétnější, jaký politický signál máte na mysli?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Mám na mysli to, že občan si může říct aha, tak zase tady nás nechtějí, abysme se účastnili nějakých připomínek, necháme to na vedení obce nebo vedení kraje ty připomínky a my už těmi připomínkami se nemůžeme účastnit, tudíž jsme omezeni ve svém jednání.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, souhlasíte s tím? Je to zásadní omezení práv lidí, nebo je to věc, která pomůže zlepšit a zrychlit to, na čem tedy mnohokrát lamentujeme, to znamená pomalost stavebního řízení?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Je to omezení, nemyslím si, že je úplně zásadní například u velkých staveb a dalších staveb, kde je nutné posouzení vlivu životního prostředí. Je samozřejmě možné, aby nadále těmi účastníky řízení byli i spolky nebo jednotlivci. Na druhé straně já si úplně nejsem jistý, že se mělo postupovat tímhle tím způsobem, ale my dneska žijeme v době a pod vládou, která vždycky, když má nějaký problém, tak to řeší zákonem. Když byl problém s tím, že kouří komíny, tak jsme zákonem řekli, že se může vnikat do obydlí. Teď nebyl problém s tím, že některé stavby není možné realizovat, protože jsou tam spolky, které to nechtějí, tak se zákonem zase omezí jejich možnost do toho vstupovat. Já si myslím, že existují i jiné cesty, než vždycky jít nějakým nařízením a takhle vlastně si myslet, že vychováme společnost a všechno bude ideální.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Takže ani podle vás to není úplně Šťastné řešení.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Podle mě to není úplně šťastné řešení, mělo se hledat nějaké jiné, měla tam být nějaká místní příslušnost a podobně a tyhle všechny možnosti vláda nehledala a v tom okamžiku potom dopadlo to tak, že jednak bylo 131 pozměňovacích návrhů ve sněmovně a jednak potom došlo k tomu, že to vlastně bylo neopravitelné.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme možná k té klíčové otázce, a ta by mě zajímala úplně nejvíc a zajímal by mě váš názor. Kde je vlastně ta hranice, kdy mají mít občané právo rozhodovat o tom, co se děje v jejich okolí, širším, užším okolí, mají právo se začleňovat do toho veřejného života, a kde je ta hranice mezi tím, co je důležité pro společnost, kde je to právo společnosti?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
No, samozřejmě ta hranice je asi velmi, velmi tenká a každý se na ni bude dívat z trochu jiné strany.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Jak se na ní díváte vy?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Já se na ni dívám tak, že ta účast veřejnosti prostě nějakým způsobem může ovlivnit ty záměry, které negativně působí na životní prostředí a nejenom ty velké záměry, ale právě i ty malé různé stavby bytových domů, kanceláří, drobných závodů a podobně, který právě tento, tento stavební zákon omezuje. A je takový vlastně paradox, že ta novela stavebního zákona měla být, aspoň tak jak to ministryně Šlechtová říkala, původně dělaná k tomu, aby se nějakým způsobem zrychlily ty základní liniové stavby silnice, dálnice, ale paradoxně u těch velkých staveb právě tak celá administrativa, ten přístup těch spolků zůstal a byl omezen právě u těch drobnějších staveb. Takže to je docela absurdnost tohoto zákona a vlastně i to, že ten zákon byl vlastně pozměněn tak zásadním způsobem teprve v pozměňovacích návrzích v parlamentu, o něčem svědčí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Vy máte tu hranici nastavenou kde?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Každý ji máme někde jinde a já mám trochu pocit, že to je dáno třeba i tím, čím se zabýváme. Tady se krásně nabízí ten příklad právě s těmi komíny. Tam právě například lidé chránící životní prostředí byli pro to, aby se omezil princip nebo zásad nebo práva člověka nedotknutelnost obydlí. Byli pro to a hlasovali pro to omezení. A nyní následně dochází v jiném zákoně k omezení veřejnosti se například účastnit nějakého stavebního řízení a tam najednou ti samí lidé, kteří přistoupili na to, aby se mohlo vnikat do, do obydlí, říkají ne ne ne, tady je potřeba zachovat tu možnost, aby si ty lidé sami rozhodli, zda se účastní nebo neúčastní toho stavebního řízení, čili ono to záleží na tom zájmu, na tom, co je pro nás prioritní a úkolem toho zákonodárce je potom hledat nějakou hranici, která je rozumná. A můj názor je, že bychom se měli vždycky chovat tak, aby těch regulací bylo co možná nejméně.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
No, a dá se to vlastně vůbec zákonem vyřešit, protože, já nechci zabíhat do psychologie, ale je poměrně jasné, že když se někoho něco dotýká, že bude chtít proti tomu bojovat, vystupovat a tak dále. A kde je ta hranice, kdy má stát a kdy má ta většina mít právo omezit ho v zásadě na nějakých právech?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Tak aby byli všichni spokojeni se to vyřešit nedá. To nejde a to neumíte ani v rodině. To prostě tak je, že někdo chce jít do bazénu se koupat a druhý na koncert a obojí nejde a vy to musíte nějak vyřešit. To, co si myslím, že bychom měli dělat, je, že bychom měli více spoléhat na to, že ti lidé se dokáží většinou domluvit a nemělo by to být tak, že to budeme regulovat z vrchu nějakými svými nařízeními, které omezují jednak naši svobodu a potom tu odpovědnost za některé své činy, protože v okamžiku, kdy něco nařídíte, tak zbavujete toho člověka odpovědnosti za ten svůj čin, protože on řekne, no tak je to nařízený, takže já vlastně nemám jinou možnost, a to není dobře, protože ta, ten národ vlastně se tím oslabuje, jo, on se stává méně samostatným a méně bych řekl svébytným.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
No, a nejsou ale pak výsledkem třeba čekání na dálnici z Prahy do Hradce v délce 39 let?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Může to tak být, ale shodou okolností zrovna to, o čem se bavíme, se toho netýká, protože dálnice ...


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, princip, dobře.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
... dálnice se týká EIA, tam spolky mohou ...


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak můžu mluvit České Budějovice, můžu se bavit o Karlových Varech a tak dále a tak dále, kam ty dálnice nejsou vůbec dodneška.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
To je pořád to samé, že tam pořád zůstal, ten zákon to nezměnil a ten zákon v těchhle těch velkých stavbách vždycky vyžaduje i posouzení vlivu na životní prostředí a tam je možnost spolků není omezena, to znamená, to se týká menších staveb. O to je to třeba dle mého názoru paradoxnější, ale je to tak, že tyhle ty velké stavby nejsou dotčeny ty spolky, aby se tam mohly účastnit, tak to není.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Chcete na to reagovat?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
No, já bych jenom možná dodal, sestoupil bych o patro níž z těch velkých liniových staveb. Ministryně Šlechtová, když byla v Senátu, respektive na výboru, tak nějakým způsobem se zastávala toho omezení účasti veřejnosti v tom a říkala, že vlastně hájí zájmy občanů, že hájí obec. Ovšem jako je to jenom v některých případech, kdy je osvícený starosta, hejtman a podobná a já bohužel ve svém volebním obvodu na Praze 11, 22 zažívám to, že obec prostě v těhle těch stavebních a podobných záměrech zájmy občanů nehájí a pak je skutečně na tom, aby ti občani nějakým způsobem reagovali, připomínkovali ty záměry a podobně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
No, ale to je možná asi jiný problém, o kterém se tady bavíme, a to se bavíme o tom, jestli se občané mohou spolehnout na ty, kteří si platí, na úředníky, ale i na politiky, aby tento stav napravili, protože jaký má smysl, aby se veřejnost účastnila všech rozhodnutí, když si od toho platí ty úředníky, kteří by měli konat v jejich nejlepší dobru?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
To máte pravdu, ale když už ty úředníci nebo ty politici nekonají v tom nejlepším slova smyslu, tak přece jenom pokavaď občani mají možnost, tak nějakým způsobem mají možnost reagovat, zatímco když ta možnost je jim vzata, jako tady jim byla vzata část té možnosti něco připomínkovat, tak si myslím, že to je špatně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Takže to je vlastně taková náhrada nekvalitní české administrativy?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
V určitých směrech ano, protože já i ze své vlastní praxe znám mnoho příkladů, kdy spolky vlastně nějakým způsobem připomínkovaly záměry a našly tam skutečně nějaké vady, které ty úředníci v těch svých stanoviscích nenašli a vlastně o ty jejich připomínky ten záměr byl doplněn, pozměněn a bylo to k všeobecné spokojenosti.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste mluvil o tom, že by bylo ideální, aby se všichni dohodli, a aby v zásadě tam byl nějaký konsensus, ale když se podíváme na čísla, a zmiňoval jsem je tady už včera, Světová banka dělá žebříček, jak dlouho trvá postavit něco. Česká republika 130. místo ze 183 sledovaných zemí. Tam je zajímavý ten údaj, že u nás, oni to dávali na příkladu skladu, trvá sklad postavit 147 dní, v Německu je to jenom 96 dní. A teď se bavíme o těch průtazích, respektive o tom, jak dlouho trvá to schvalování. Proč to tak je?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Za prvé si nemyslím, že toto způsobují spolky, respektive lidé, kteří připomínkují to stavební řízení, nebo to povolovací řízení, že to je způsobeno všemi těmi regulacemi, které my máme zakomponovány do celého množství našich zákonů, kdy ti úředníci v rámci vyřizování, řekněme, té žádosti mají spoustu povinností a ty papíry chodí na všechny úřady s tím, že kolikrát nechodí samy od sebe, ale ten člověk si je sám musí přinášet z jednoho úřadu na druhý. To znamená, já si myslím, že je to právě způsobeno tím, že ta naše administrativa je strašně zaplavená spoustou prostě různých nařízení a regulací, jak jsem to o tom tady mluvil, a pokud bychom to chtěli zlepšit, tak musíme začít tím, že začneme některé zákony rušit.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Vy nejste nový v politice, tak proč to tak je? Někdo by mohl mít pocit, že to je schválně, že prostě úředníci vyvolávají pocit, že jsou potřeba a že jsou důležití a že ty všechny razítka, já nevím, jestli jste měl možnost stavět třeba nebo stavět ...

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Ano.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
... kolik těch razítek potřebujete, kolik potřebujete jednotlivých úseků, než dorazíte k tomu stavební povolení. Proč to taky je?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Já vždycky, je to v nadsázce, říkám, že velkou vinu mají kromě jiného i počítače, protože tím, jak máme ty počítače a ty tiskárny, tak najednou jak umíme všichni ctrl C, ctrl V, tak si říkáme, no jo, tak teď to musíme využít a teď se hrnou ty papíry a je to úplně nádherný a všichni to dokážeme přijmout a zpracovávat a číst, ale obecně jsem přesvědčen, že to je o tom, že ten stát jde cestou nedůvěry k tomu občanovi a myslí si, že je schopen přinutit úředníky zákony, aby lépe pracovali, což je nesmysl, je to zcestné a nemůže tak fungovat a je potřeba si říci takhle to dál nejde, my musíme věřit tomu, že lidé, když něco dělají, tak to dělají proto, aby jim se jim žilo lépe, to znamená úředník si myslím, že normální úředník chce, aby mu ta práce šla a aby ji dělal dobře. Normální učitel chce učit, normální podnikatel chce podnikat tak, aby nemusel podvádět, a my to všechno jako obracíme a říkáme se, učitel chce učit tak, aby to nebylo dobře, podnikatel chce podnikat tak, aby mohl někoho okrást a úředník to chce dělat tak, aby si zkrátil ten, aby co možná nejvíce prodloužil ten proces. A tak to ve skutečnosti není. A když my začneme věci, které se vyskytnou jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát napravovat zákony, tak tím, že postihne na 2, 3, 4 špatné úředníky, ten celý ten proces u všech ostatních, kteří to nepotřebovali, prodloužíme, rozumíme si. A to je ten problém, který tady vzniká a nabaluje se.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak a já, když se vrátím zpátky k tomu stavebnímu zákonu a k vaší stížnosti, ústavní stížnosti. Je ta stížnost nebo povede ta stížnost k tomu, aby se naplnila ta divize vašeho kolegy?

Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Ta stížnost odstraní jeden nebo dva sporné úseky z toho, z té novely stavebního zákona, ale samozřejmě to, o čem mluvil kolega, to je běh na mnohem delší trať, ale uvědomme si, že třeba tento, tato novela stavebního zákona, která má x nových paragrafů, s kterými se úředníci budou muset seznámit, budou se s nimi muset učit pracovat, což nějakou dobu potrvá, a přitom ministryně Šlechtová říkala, že víceméně má připravený rámec nového stavebního zákona, s kterým teda někdy po volbách, pokavaď uspěje, přijde, což bude zase další prostě třesk v tom stavebním zákoně a ty úředníci se budou muset učit stále nové a nové věci, a to je možná i jeden z důvodů x měsíců nebo x let, kdy trvá tady ta příprava stavby.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak a tím jsme, tím jste se vlastně shodli oba dva na stejným tématu. Já vám mnohokrát děkuji, že jste byli se mnou v Událostech, komentářích a děkuju za vaše názory. Děkuju, mějte se hezky, na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Děkuju za pozvání.


Ladislav KOS, senátor /HPP11/
--------------------
Děkuju za pozvání, hezký večer.

Přílohy