ODS: Vláda překračuje rámec Ústavy České republiky

20.12.2016

parlamentnilisty.cz | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | Autor: PV | Téma: Ekonomika


Komentář ODS ke zrušení části zákona o DPH ke kontrolnímu hlášení

Petr Fiala, předseda ODS:
Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za další důkaz toho, že vláda při zavádění nových kontrolních mechanismů a stanovování dalších povinností podnikatelů překračuje rámec Ústavy České republiky. Bohužel takto postupovala nejen u kontrolního hlášení, ale i u elektronické evidence tržeb, kterou bude Ústavní soud také projednávat. Vláda by se měla ze svých chyb poučit. My chceme jít opačnou cestou: nastavit pro podnikání spravedlivé a jednoduché podmínky.
 

Miloš Vystrčil, místopředseda ODS a spolupředkladatel návrhu:
Rozhodnutí Ústavního soudu, že stát nemůže bez analýzy dopadů na svobodný trh a jasné specifikace svých požadavků podnikajícím osobám cokoliv přikázat, považuji za logické a je pro mě i určitým zadostiučiněním. Podnikatelé potřebují hlavně stabilitu, jasná pravidla a minimum zbytečné byrokracie a ne neustálé zatěžování novými kontrolními mechanismy. Rozhodnutí Ústavního soudu, které říká, že zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat, a že tato potřeba je o to naléhavější, že plátci musí poskytovat údaje pravidelně a v elektronické podobě jasně dokazují, že fakt, že stát shromažďuje ohromné množství informací, je činí daleko citlivějšími a cennějšími. Osobně to považuji i za důkaz, že takováto koncentrace dat a jejich případný únik by mohl být i ohrožením úspěšnosti podnikatelského záměru, a tím pádem i konkurenceschopnosti dotčených subjektů.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=467839

Přílohy