Poslankyně Jana Fischerová byla v Třebíči v jednom kole

01.07.2011

Horácké noviny, strana 3, Publicistika (Milan Noha)


Třebíč - Na pozvání senátora Vítězslava Jonáše přijela v pondělí 27. 6. do Třebíče poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová (ODS). Během jednodenní návštěvy absolvovala doslova nabitý program.
Po pracovní schůzce na Střední průmyslové škole Třebíč, kde se věnovala projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině, zavítala dále do Denního centra Barevný svět v Borovině, prohlédla si nově otevřenou teplárnu Západ v areálu bývalé borovinské fabriky, se starostou a místostarosty probrala problematiku legislativy, například změnu zákonů o rozpočtovém určení daní a o památkové péči, stihla zhlédnout probíhající rekonstrukci zámeckého areálu a nakonec hovořila s vedením Západomoravské vysoké školy.

Na úvod to hlavní

Při první zastávce se paní poslankyně v doprovodu Vítězslava Jonáše sešla v budově SPŠ s vedením školy a dále s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Jirků (MPO), jeho poradcem Jakubem Kulíškem, s krajskou radní Marií Kružíkovou a senátorem Milošem Vystrčilem. Během setkání bilancovali zúčastnění úspěšnost projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. V jeho rámci (od roku 2008) vzniknuvší studijní elektrotechnický obor energetika si získal velkou oblibu a hlásí se na něj každoročně zhruba čtyřnásobek chlapců a dívek. Jak Jana Fischerová uvedla, třebíčský příklad úspěšně zvládnuté praxe výuky tohoto oboru neušel celostátní pozornosti. „Z tohoto důvodu se MPO, hledající takové příklady (osvědčené způsoby podpory technického vzdělávání), o projekt a zkušenosti SPŠ Třebíč tak živě zajímá A ve hře jsou díky tomu další evropské peníze,“ dodala Jana Fischerová.

Slovo Miloše Vystrčila

Vyjádření poskytl ekluzivně Horáckým novinám i senátor Miloš Vystrčil: „Celý projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině funguje na základě trojstranné dohody škola -ČEZ - kraj Vysočina a na jeho počátku bylo mé setkání (coby ještě hejtmana kraje Vysočina - 2008) s generálním ředitelem ČEZ(u) Martinem Romanem, kde jsem mu realizaci společného projektu nabídl a Martin Roman souhlasil. Velký podíl na tom, že projekt funguje a velmi úspěšně se rozvíjí, mají také zástupci kraje a školy. Zejména Kamil Ubr (KrÚ), Jana Mozorová (SPŠT - manažerka projektu), ředitel školy Zdeněk Borůvka a bývalý ředitel Miroslav Votínský. Důležitou roli hrají i zástupci ČEZ(u) - Linda Štraubová a Ing. Radek Fukas.“ Zde je nutno podotknout, že jádrem úspěchu oboru energetika v rámci projektu je zájem ČEZ, potažmo JE Dukovany, o středoškolsky vzdělané technické pracovníky.

Na okraj?
Rozhodně ne

Při pracovním obědě probírala Jana Fischerová se starostou a místostarosty řadu praktických otázek. Například navrhla návštěvu zástupců Třebíče na radnici v Havlíčkově Brodě, odkud pochází. Poslankyně podpoří i společný návrh V. Jonáše a P. Heřmana, aby Třebíč navštívil ministr kultury ČR. Při diskusi na téma školství souhlasila J. Fischerová s místostarostou Pacalem, že řešení třebíčského středního školství z pohledu teze kraje Vysočina, „aby se zde ředitelé dohodli sami,“ není příliš životaschopné.

Přílohy