Seminář o budoucnosti EDU

21.11.2014

Zrcadlo | Strana: 3 | autor: Aleš John


OBK při JE Dukovany informuje:


Ve čtvrtek 13. listopadu za účasti ředitele Divize výroba ČEZ Ladislava Štěpánka, předsedkyně SÚJB Dany Drábové, ředitele JE Dukovany Jaroslava Jakuba, ředitele JE Temelín Miloše Štěpanovského, předsedy Energoregionu 2020 Vladimíra Měrky, předsedkyně Ekoregionu 5 Petry Jílkové, senátora PČR Miloše Vystrčila a na 80 zastupitelů a starostů obcí z okolí JE Dukovany se v Dalešicích uskutečnil tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise. Tématem byla budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany.
Ředitel dukovanské elektrárny informoval o dění a výsledcích elektrárny za poslední období, zdůraznil postavení EDU z pohledu bezpečnosti v první pětině nejlepších světových elektráren a poukázal na výsledky některých mezinárodních kontrolních misí, které na elektrárně probíhají. Pánové Miroslav Šabata a Lubomír Raus z EDU představili program pro udržení dlouhodobého provozu EDU (tzv. program LTO) a projekty, které se realizují pro zvýšení bezpečnosti, a také úspěšné podání žádosti pro prodloužení, respektive obnovení licence pro JE Dukovany. Současná licence SÚJB je omezena na prvním bloku do roku 2015.
Předsedkyně Státní úřadu pro jadernou bezpečnost Dr. Dana Drábová zhodnotila celkovou situaci v jaderné energetice a upozornila na skutečnost, že budoucnost jaderné energetiky není jen bezpečnostní otázka, ale komplex otázek sociálních, ekonomických a politických.
Předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš přednesl přehled aktivit, které sdružení podniká ve věci výstavby 5. bloku EDU.
V obsáhlé diskusi vystoupil ředitel Divize výroba ČEZ, a.s. Ladislav Štěpánek s jednoznačným prohlášením, že ČEZ má strategický zájem udržet provoz bloků EDU minimálně do roku 2035. Současně upozornil na neutěšenou ekonomickou situaci a stav na trhu elektroenergetiky a nutnost snižování nákladů na výrobu.
Paní Drábová prohlásila, že SÚJB je připraven udělit pro ČEZ - JE Dukovany novou/prodlouženou licenci k dalšímu provozu, a to bud časově omezenou, popřípadě neomezenou, ale vázanou na velmi náročné podmínky nastavení jaderné bezpečnosti. Záleží tedy na ČEZ, jak již vyslovené podmínky pro udělení licence naplní.
Odpolední program semináře nabídl zájemcům exkurzi do nedaleké rozvodny ve Slavěticích.

Přílohy