Senát by mohl úpravou vodní novely podpořit vodáky

16.05.2018

Zpravodajství ČTK | 15:31 | Rubrika: zem ene ekl spl for pol pod


Praha 16. května (ČTK) - Senát by mohl ve vládní novele vodního zákona zlepšit podmínky pro vodáky. Jeho územní a ekologický výbor dnes doporučil plénu, aby do předlohy vložilo ustanovení, podle kterého by nejmenší možný průtok řek zohledňoval nově také rekreační plavbu. Sněmovna stejný pozměňovací návrh, jak jej předložili občanští demokraté, neschválila.

Senátní výbor úpravu předloženou Milošem Vystrčilem (ODS) podpořil navzdory nesouhlasnému stanovisku ministerstva životního prostředí. Náměstkyně ministra Berenika Peštová upozorňovala na to, že záležitost řeší nařízení vlády.

V řekách jsou neprůjezdná místa často pod jezy, z nichž odebírají vodu elektrárny, stojí v důvodové zprávě. Na tyto elektrárny by úprava v případě jejího přijetí částečně dopadla - v době zhruba čtyřměsíční vodácké sezony vždy přes den. Předkladatelé ale argumentují tím, že vodáků jsou statisíce a vodní turistika vytváří obrat ve stamilionech korun.

Hned několik pozměňovacích návrhů prosadila ve výboru zpravodajka Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Stát by mohl platit nejrůznější stavební a technická opatření k předcházení sucha, nyní takto může hradit v podstatě jen vodní díla a zařízení pro zadržování a vsakování vody z dešťů. Výbor na návrh Seitlové také chce, aby příjem z poplatků za odběr podzemní vody měly vedle Státního fondu životního prostředí a krajů taky obce, v jejichž katastru se ochranné pásmo vodního zdroje nachází. Úpravy možná čeká možnost opět zřizovat stanové tábory v záplavových územích, jak ji do novely zakotvila Sněmovna. Měly by přispět k větší bezpečnosti lidí.

Územní a ekologický výbor doporučil plénu podobně jako dříve hospodářský a zemědělský výbor i různá zpřesnění novely. Ústavně-právní výbor doporučil předlohu zamítnout.

Senát rozhodne ve čtvrtek, v případě úprav i zamítnutí by novelu dostala Sněmovna k novému projednání.

Předloha má mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz obsahu septiků u rodinných domů. Lidé by museli odvoz fekálií do čistírny odpadních vod od roku 2021 dokládat, a to za dva roky zpětně. Novela nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí.

Přílohy