Sněmovna je pro snížení sankcí za pozdní platby služeb za bydlení

19.02.2013

Zpravodajství ČTK | 17:06 | Rubrika: Stavebnictví, nemovit. - Praha, Středoč. kraj, ČR | autor: nlm


Praha 19. února (ČTK) - Sněmovna dnes opakovaně schválila nový zákon upravující podmínky poskytování služeb spojených s bydlením. Poslanci zákon schválili i s pozměňovacím návrhem, který do něj vložil Senát a který snižuje sankce za pozdní platby. Zákon nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Zákon v původně schválené podobě počítal s tím, že poskytovatel nebo příjemce služeb bude za porušení povinností platit pokutu ve výši 100 korun denně. Navíc stanovil poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky denně.

Senátoři to ale označili za lichvu s tím, že ročně to představuje až 91,25 procenta. Proto navrhli poplatek snížit na jedno promile denně. Podle senátora Miloše Vystrčila (ODS) bude nově stanovená sankce ročně představovat asi 36 procent. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský řekl, že jeho ministerstvo s návrhem senátorů souhlasí. Zákon i se senátní změnou dnes podpořilo všech 168 přítomných poslanců napříč stranami.

Nový zákon sjednocuje pravidla pro úhradu služeb spojených s bydlením a obsahuje i výčet služeb, jejichž poskytování je nezbytné pro řádné užívání bytu. Týká se nájemního, družstevního i vlastnického bydlení. Novela umožňuje například účtování takzvané paušální zálohy v případě krátkodobých pronájmů. Po vzájemné dohodě tak bude možné sloučit do jedné platby nájemné a úhradu za služby. Všechny smlouvy uzavřené podle tohoto zákona budou muset mít písemnou podobu.

Vyúčtování služeb bude muset jejich poskytovatel předkládat nejpozději do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. Pokud se obě strany nedohodnou na jiné lhůtě, bude nutné zaplatit nebo vrátit přeplatek do dalších čtyř měsíců.

Přílohy