Výjezdní zasedání výboru pro veřejnou správu v Kraji Vysočina

30.05.2014

Horácké noviny | Rubrika: Publicistika | Strana: 3 | autor: Ing. Jana Fischerová, CSc.


V květnu 2014 přijeli poslankyně a poslanci, členové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR, na setkání se starosty obcí a měst do Kraje Vysočina. Jsem tomu velice ráda, protože osobní setkávání a diskuze s lidmi přímo na místě „v terénu“ je to nejlepší.
Na Vysočině proběhla celá řada pracovních setkání -v Moravských Budějovicích, Třešti, Telči, poté už mimo Kraj Vysočina ve Vranově nad Dyjí.
O stanovení vodného a stočného jsme jednali se zástupci obcí a měst, předsedy a členy představenstev vodárenských společností, zástupci ministerstva financí, zemědělství a životního prostředí. Padaly silné argumenty k tomu, aby v budoucnu nedocházelo k regulaci vodného a stočného, neboť vodohospodářská infrastruktura je v ČR tak rozmanitá, že se dá těžko použít jeden model pro všechny.
Se starosty jsme měli možnost prodiskutovat i připravovanou legislativu dopadající na obce, zejména rozšíření pravomocí NKÚ a zveřejňování smluv. V tomto výboru jsme zastoupeni z 90% všichni, kdo jsme vykonávali post starostů či primátorů. Proto víme, že mají již nyní tolik papírové byrokracie, že případná další je zahltí a bude těžké hledat lidi, kteří budou ochotni vykonávat samosprávu na obcích.
S kolegy poslanci jsme navštívili oděvní družstvo Vývoj Třešť, kde nás doprovázel pan starosta Třeště Vladislav Hynk. Diskutovali jsme o struktuře školství, zaměstnavatelnosti lidí. Pan starosta nás provázel městem a poukázal na historii betlemářství. V Telči jsme se poté sešli s panem starostou Romanem Fabešem. V Třešti a Telči nás také doprovázel kolega ze Senátu PCŘ Miloš Vystrčil. Výjezd na Vysočinu končil tím, že mnozí z mých kolegů mi řekli, že rádi přijedou na Vysočinu na dovolenou.

Ing. Jana Fischerová, CSc., poslankyně PS PČR

Přílohy