Výuka češtiny na školách v USA a Kanadě

03.06.2022

ČT 1 | 19:00 | Pořad: Události    


Michal KUBAL, moderátor ČT
--------------------
České krajanské komunity ve Spojených státech stále udržují výuku češtiny. V USA a Kanadě do sobotních škol docházejí stovky dětí. Umět dobře další jazyk je dnes v zemi vnímáno jako výhoda a zařízení, organizovaná většinou dobrovolníky, nemají o žáky nouzi.

student
--------------------
Čápi se živí plazi a loví žáby.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
Jubilejní stý školní rok na Masarykově škole v Chicagu. Česky se tady děti krajanů začaly učit číst jen pár let po vzniku Československa. Na rozdíl od původního státu Čechů a Slováků škola vydržela.

Klára MOLDOVÁ, ředitelka, Česká škola TGM
--------------------
Bojujeme s tím, že v sobotu, kdy vyučujeme všechny naše děti, se nabízí samozřejmě velká škála dalších volnočasových aktivit, takže soupeříme s fotbalem, soupeříme s výtvarnými kroužky.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
Rodiny si ale výhody dvojjazyčnost dětí uvědomují. Mnozí češtinu využijí v komunikaci s prarodiči nebo budoucím zaměstnání. Jolana se hodně snažila a podařilo se jí dostat na letní kurz češtiny pro krajany v Poděbradech.

Jolana BABJAKOVÁ, studentka
--------------------
Chci se zdokonalit, myslím si, že když neznáš svůj jazyk, tak potom se nemůžeš spojit s tou kulturou.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
V Masarykově škole mají děti zakázáno používat během hodiny angličtinu. Vyučující je motivují, aby se dokázali v češtině plně vyjádřit.

mluvčí
--------------------
Kopyto, klopýtá.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
Masarykova škola v Chicagu je největší českou školu v Americe. V tomto roce do ní chodí 85 dětí. Jejich rodiny si chtějí díky jazyku udržet kontakty se svoji původní domovinou. Čeština zní už druhým rokem také v učebně chicagské univerzity. Studentů, kteří předtím nikdy česky nemluvili, je zatím jen pár. Prof. Irena Čajková je ale z jejich přístupu nadšená.

Irena ČAJKOVÁ, profesorka, Chicagská univerzita
--------------------
Já tady na univerzitě učím také španělštinu a na tu se často zapisujou studenti jenom proto, že potřebují nějaký zápočet na jazyk, a to třeba v té češtině je pro mě veliký rozdíl, že na češtinu se opravdu zapíše jenom někdo, kdo se ten jazyk chce učit.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
Irena učí i mladší děti v Masarykově škole. Teď pořádá konferenci českých krajanských škol. Mnohé by ocenily, pokud by česká vláda vyslala do zahraničí víc učitelů, kteří by s výukou jazyka pomohli.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Je potřeba, abychom se starali o své krajany, podporovali je, protože potom oni budou podporovat nás a budeme navazovat lepší společenské i podnikatelské vztahy.


David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT
--------------------
Mezi největší výzvy pro vedení českých krajanských škol patří shánění kvalifikovaných učitelů a učitelek. Naprostá většina z nich se dnes věnuje žákům zdarma nebo jen za minimální odměnu. David Miřejovský, Česká televize, Chicago.

 

Odkaz na záznam.