Ženou Kraje Vysočina se stala Zuzana Kazdová

27.03.2015

novinkyvysocina.cz | Rubrika: regiony | Strana: 0 | Téma: Ekonomika


Prestižní ocenění Žena regionu získala v letošním šestém ročníku za Kraj Vysočina Zuzana Kazdová. Ta ve svém volném čase provozuje záchytnou stanici pro týrané, nemocné či agresivní koně. Pracuje i jako fotografka a vyučuje na umělecké škole.

Slavnostní předání se uskutečnilo 23. března v Jihlavě. Ocenění jí za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů předal senátor za Jihlavu RNDr. Miloš Vystrčil.

„Soutěž Žena regionu velmi podporuji. Jakýkoli veřejně prospěšný projekt, který má za cíl ocenit úsilí výjimečných žen a zviditelnit jejich práci, je chvályhodný. Ukázalo se, že i Kraj Vysočina má nespočet zajímavých a mimořádných žen, které dokáží svým aktivním přístupem motivovat ostatní. Činnosti Zuzany Kazdové si velice vážím. Ne každý by se kromě své běžné práce dokázal starat o koně a organizovat akce pro veřejnost. Ocenění si jistě zaslouží,“ uvedl senátor Miloš Vystrčil.

Ženou Olomouckého kraje se stala chovatelka koz Jarmila Zelenská

Čtyřiatřicetiletá Zuzana Kazdová pochází z malé obce nedaleko Havlíčkova Brodu a koně miluje odjakživa. V každodenním styku je s nimi prakticky dvacet let. Před pěti lety založila s dalšími několika dobrovolníky koňskou záchytnou stanici pro týrané, nemocné, zanedbané, zraněné nebo agresivní koně. „V Čechách již funguje několik koňských útulků, ale stanice, kde by se odborníci dobrovolně starali i o agresivní koně, je pouze u nás. Koním tu pomáháme k lepším životním podmínkám, sháníme vlídnější majitele. Lidé se totiž o koně často neumí starat a kazí je. Nikdy nejsou problémoví sami o sobě, ale proto, že si je tak lidé sami vychovali,“ uvedla Zuzana Kazdová. Od roku 2010 prošetřila stanice více než 35 případů koní v nouzi. Stanice nemá žádné zaměstnance. O chod se stará pět stálých aktivních dobrovolníků a další externí pomocníci. Vše dělají ve svém volném čase.

Zuzana se podílí také na přednáškové činnosti na školách a v knihovnách. Snaží se vyvolat v dětech i dospělých základní lidské pocity, jako je soucit, pomoc slabšímu a také podpořit vztah k přírodě a živým tvorům. Zuzana jinak pracuje jako fotografka. Má svůj ateliér a vyučuje na Základní umělecké škole v Jihlavě. Spolupracuje s dětskými domovy, handicapovanými dětmi a nabízí i hipoterapii. „Ocenění si velmi vážím. Ráda bych poblahopřála i ostatním nominovaným ženám a poděkovala všem, co nám pomáhají a naši stanici podporují. Vítězství v soutěži vnímám jako velkou motivaci k další práci,“  doplnila vítězka.

Celostátní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky v čele s předsedou Milanem Štěchem. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s.r o. Olomouckénovinky.cz informovala MgA. Martina Voráčková.


http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/r...raje-vysocina-se-stala-zuzana-kazdova/


Přílohy