ZUŠka koncertem zahájila oslavy

24.09.2013

Jihlaské listy | Rubrika: Kultura | Strana: 10 | autor: Jiří Varhaník


Oslavy devadesátého výročí založení hudebního školství v Jihlavě zahájila ve čtvrtek Základní umělecká škola koncertem svých žáků.

Z toho nejlepšího, čím se v současné době z řad žáků může prezentovat, vybírala ZU- Jihlava pro čtvrteční koncert v DKO Jihlava. Zahájila tak sérii devíti akcí k oslavě vzniku hudebního školství v Jihlavě.
Asi nejpodstatnější okolností v současném životě jihlavské ZU-ky je nedávný návrat do zrekonstruovaného objektu školy s moderním vybavením. V komentáři devadesátého výročí existence hudebního školství v Jihlavě se ale ředitelka školy Dana Fučíková ve svém proslovu v úvodu čtvrtečního koncertu zamyslela nad samotným smyslem a posláním umělecké školy.
Ta podle ní tvoří důležitou součást kulturního i uměleckého života v Jihlavě a od svého vzniku prošla velmi složitým vývojem co do rozsahu i obsahu činnosti. "Dnes má již svou historii a tradici a jejím hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav, lidi, pro něž se umění stává nedílnou součástí života," konstatovala Fučíková.
Ředitelka před zaplněným hledištěm připomněla, proč škola podporuje zájem dětí a mládeže o výuku hry na hudební nástroje, sólový i sborový zpěv, taneční, výtvarný a dramatický obor: "Každý zájemce si může vybrat z široké nabídky, aby se uplatnil, realizoval své ambice a estetickým vzděláním všestranně rozvíjel svou osobnost, zvláště po citové stránce." V tomto kontextu zdůraznil z pódia velký význam školy pro úroveň nastupující generace i senátor Miloš Vystrčil.
Dnešní přetechnizovaná doba se podle Fučíkové bez estetického vzdělávání mládeže neobejde. "Naši absolventi jsou schopni na velice dobré úrovni provozovat hudbu nebo jinou uměleckou činnost. -kola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult. Zároveň jsme velice hrdi na naše absolventy, pro které se hudba a umění stalo životním posláním," dodala Fučíková.

Žáci na pódiu

Samotný hodinový koncert otevřel třemi drobnějšími skladbami flétnový kvartet Terezie Nosková, Adéla Špejtková, Lucie Hedejová a Ondřej Slavíček. Nejmladší generaci instrumentalistů pak zastupovala akordeonistka Nela Rytychová. Velký aplaus si vysloužilo za provedení Křičkova Ronda trio mladých hudebnic - houslistka Jůlie Grabowská, cellistka Anna Čermáková a klavíristka Klára Zachová. Po nich za doprovodu korepetitora a pedagoga L. Šrubaře zazpívaly Monika a Miroslava Válkovy.
Starší žáky školy uvedla nejprve Griegovým Pochodem skřítků klavíristka Kateřina Němečková. Stejně jako ona, sklidilo velký potlesk za svého Gershwina také klavírní trio Jiří Zacha (klavír), Aam Ruschka (housle) a Ondřej Molva (violoncello). K vrcholům patřil špičkový školní žesťový kvintet Vilém Hofbauer a Jakub Svoboda (trubky), Lenka Hornová (horna), Jan Provázek (trombon) a Jan Čáp (tuba).
K chloubám školy patří v současné době také taneční oddělení. Tomu patřilo finále Zahajovacího koncertu oslav, když provedlo k nadšení publika baletní vystoupení Maškaráda na hudbu A. Chačaturjana v nastudování Hany Zudové a Dity Zahálkové. Symfonický orchestr školy řídil Jan Nosek.
Další akce školy k výročí budou následovat. Tou první v pořadí bude 16. října Autorský koncert v Gotické síni radnice, kde zazní skladby autorů spjatých s Jihlavou - zakladatele zdejší hudební školy Bohumila Boudy, P. Fialy, P. Šandery, A. Noska a S. Vetché.
Podle Fučíkové by však toto výročí nemělo vyznít jako zdvořilostní pozornost k zasloužilé devadesátce.
"Chtěla bych, aby naše práce do budoucna dokumentovala vysokou uměleckou úroveň naší školy," uvedla ve čtvrtek před publikemv DKO. Za školu si do budoucna přála hodně talentovaných a vnímavých žáků: "Aby mohli u nás svůj talent nejen rozvíjet, ale aby se tu naučili i vzájemně spolu žít."

Přílohy